Stockholms stad står bakom den här e-tjänsten Aktivitetsbokningen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten.

På den här sidan beskriver vi

  • hur e-tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av e-tjänsten

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som e-tjänsten erbjuder kan du kontakta oss.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i e-tjänsten tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Slutlig bedömning av alla kända tillgänglighetsproblem fastställdes 18 februari 2022. Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-04-01

Så har vi testat e-tjänsten

En självgranskning är utförd mars 2022