Här ska du visa dokumentation över din konstnärliga verksamhet från de senaste fem åren. Typ av arbetsprov kan vara bild från utställning, offentliga gestaltning och aktivitet, publikation med mera. Du kan max bifoga 10 filer. Endast dokumentation av rörlig bild och ljud får anges med länk till värdsida där det visas. Du kan max bifoga 10 länkar.

Obligatoriska fält är markerade med

3.1 Typ av arbetsprov

Stipendier och stöd

Har du mottagit stipendier eller andra stöd senaste fem åren? Om ja, ange stödgivare, stödets namn, summa och årtal.