Ärenden och handlingar

Sök ärenden och handlingar


Här finns information om byggärenden från 1713, fastighetsbildningsförrättningar från 1943 och alla diarieförda ärenden från 1997. När du loggar in kan du även se ritningar i byggärenden. För att ta del av övriga dokument i ärenden, var vänlig besök eller kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Information för att söka andra slags handlingar från arkivet


Ange sökkriterier

Logga in

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Logga in

Så här gör du

Söka ärenden

Sök i första hand på enbart fastighetsbeteckning eller diarienummer. Om du inte vet fastighetsbeteckningen eller diarienummer kan du söka på adress.

Se ritningar

När du är inloggad kan du se alla ritningar i ett ärende.

Se övriga handlingar

Vill du se övriga handlingar i bygglovsärenden är du välkommen till stadsbyggnadsexpeditionen. Här kan du att använda våra besöksdatorer eller få hjälp av vår personal. 

Ta del av ritningar på distans

​Guiden visar hur du loggar in på e-tjänsten och tar del av ritningar i byggärenden via Bygg- och plantjänsten på distans, det vill säga när du är någon annanstans än i Tekniska nämndhuset.

Guide, ta del av ritningar

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 26 990

E-post: stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se
 

Frågor och svar