Ärende

Diarienr
2012-18740

Ärendegrupp
Planärende

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Lysbomben 4. Tillbyggnad och ombyggnad av Riksarkivet samt ny bostadsbebyggelse

Ärendestart
2012-11-22

Ärendeavslut
2021-06-18

Senaste beslut
2013-03-13
Start-PM Bifall

Fastighetsbeteckning
Lysbomben 4

Adress
Fyrverkarbacken 15

Stadsdel
Marieberg

Handläggare
Giuliana Conciauro

Tillhörande dokument

Ärendet saknar dokument.

Tillbaka

Logga in

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Logga in

Så här gör du

Om du har ett ärende kopplade till ditt personnummer kan du logga in och se dokument, beslut och status i ärendet.​


Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm


Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

E-post:
stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se 


Frågor och svar