Ärende

Diarienr
2012-18740

Ärendegrupp
Planärende

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Lysbomben 4. Tillbyggnad och ombyggnad av Riksarkivet samt ny bostadsbebyggelse

Ärendestart
2012-11-22

Ärendeavslut
2021-06-18

Senaste beslut
2013-03-13
Start-PM Bifall

Fastighetsbeteckning
Lysbomben 4

Adress
Fyrverkarbacken 15

Stadsdel
Marieberg

Handläggare
Giuliana Conciauro

Tillhörande dokument

Förklarande text ang dokument- och ärendefilter.

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse Sbk Beställning av ny planakt 2012-11-22
Skrivelse Sbk Ärendereferens finns till 2008-00160-52 och 2012-09135-52 2012-11-28
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2013-02-28
Skrivelse Ut 2012-18740-11 Underlag för behovsbedömning 3182067_ Dp för del av kv Lysbomben 4 (Riksarkivet) i Marieberg 2013-02-20
Skrivelse In Begäran om underlag för behovsbedömning, Kv Lysbomben 4 2013-02-28
Skrivelse In dp Lysbomben 4 - miljöunderlag 2013-03-06
Skrivelse In Underlag till behovsbedömning 2013-03-06
Beslut SBN Protokollsutdrag 2013-03-07 § 18 2013-03-19
Avtal In Underskrivet planavtal 2013-03-21
Skrivelse In Remissvar (underlag för behovsbedömning) 2013-03-27
Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning 2013-05-13
Skrivelse Sbk Etiketter 2013-05-13
Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2013-11-27
Tillbaka

Logga in

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Logga in

Så här gör du

Om du har ett ärende kopplade till ditt personnummer kan du logga in och se dokument, beslut och status i ärendet.​


Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm


Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

E-post:
stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se 


Frågor och svar