Ärende

Diarienr
2013-01105

Ärendegrupp
Planärende

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Del av Marieberg 1:29 och 1:16 , vid Gjörwellsgatan, Fyrverkarbacken. Bostäder

Ärendestart
2013-01-18

Ärendeavslut
2022-01-27

Senaste beslut
2013-03-07
Beslut Start-PM

Fastighetsbeteckning
Marieberg 1:29

Adress
Gjörwellsgatan 29

Stadsdel
Marieberg

Handläggare
Karin Norlander

Tillhörande dokument

Förklarande text ang dokument- och ärendefilter.

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse Sbk Ärendereferens finns på 2008-15787, 2008-15619. 2013-01-18
Skrivelse Sbk Uppläggning av planakt 2013-01-18
Ritning In Skiss 2013-01-21
Utlåtande SBN StartPM - Tjänsteutlåtande 2013-02-28
Skrivelse Ut Underlag för behovsbedömning 2013-02-13
Skrivelse In Underlag till behovsbedömning, Marieberg 2013-03-06
Beslut SBN Protokollsutdrag 2013-03-07 § 7 2013-03-19
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2013-03-07
Skrivelse In Remissvar (underlag för behovsbedömning), originalhandling inkom 2013-04-02 2013-03-27
Utlåtande In Underlag för miljö- och hälsofrågor 2013-03-05
Skrivelse In Rapport1_trafikbuller 2013-09-12
Skrivelse In Rapport1_trafikbuller_bilaga 2013-09-12
Karta In inmätning Mariebergsparken 2013-11-28
Ritning In Marieberg fasad typskiss 2013-12-19
Ritning In Avfallshantering 2013-10-17
Ritning In Gjörwellsgatan 3d-modell 2013-10-22
Ritning In Fasadritning skiss fasad 2014-11-20
Skrivelse In skiss gårdsutformning 2014-01-21
Skrivelse In Skiss fasad Utopia 2014-02-04
Tillbaka

Logga in

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Logga in

Så här gör du

Om du har ett ärende kopplade till ditt personnummer kan du logga in och se dokument, beslut och status i ärendet.​


Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm


Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

E-post:
stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se 


Frågor och svar