Ärende

Diarienr
2016-00310

Ärendegrupp
Planärende

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Sju Sekel 1. Nybyggnad av butik

Ärendestart
2016-01-12

Ärendeavslut
2019-01-09

Senaste beslut
2018-12-14
Beslut -
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Sju Sekel 1

Adress
Hamngatan 21

Stadsdel
Norrmalm

Handläggare
Catarina Holdar

Tillhörande dokument

Ärendet saknar dokument.

Tillbaka

Logga in

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Logga in

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 


Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm


Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

E-post: mailto:stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se">stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se  

Frågor och svar