Ärende

Diarienr
2020-05075

Ärendegrupp
Planärende

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Isterbandet 3 m.fl. (Slakthusområdet Etapp 3)

Ärendestart
2020-03-26

Ärendeavslut

Senaste beslut
2020-11-26
Start-PM Bifall

Fastighetsbeteckning
Isterbandet 3

Adress
Trädskolevägen 21

Stadsdel
Johanneshov

Handläggare
William Stepp

Tillhörande dokument

Ärendet saknar dokument.

Tillbaka

Logga in

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Logga in

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 


Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm


Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

E-post: mailto:stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se">stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se  

Frågor och svar