Gällande plan

Diarienr
2003-11515

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2016-04-08

Fastighetsbeteckning

JERGEN PUCKEL 1

Adress för fastigheter

TORSSLOWSBACKEN 2
Tillbaka

Frågor och svar