Gällande plan

Diarienr
2003-16319A

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2007-01-25

Fastighetsbeteckning

DJURSÄTRA 1
HÖGSÄTRA 8
HÖGSÄTRA 9
HÖGSÄTRA 10
DJURSÄTRA 2
DJURSÄTRA 3
ISÄTRA 2
SÄTRA 2:1
TORVSÄTRA 1
Visa fler

Adress för fastigheter

KUNGSSÄTRAVÄGEN 60A
KUNGSSÄTRAVÄGEN 58
KUNGSSÄTRAVÄGEN 60
KUNGSSÄTRAVÄGEN 56
KUNGSSÄTRAVÄGEN 17
KUNGSSÄTRAVÄGEN 13
KUNGSSÄTRAVÄGEN 15
TORVSÄTRAVÄGEN 12
TORVSÄTRAVÄGEN 14
TORVSÄTRAVÄGEN 16
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar