Gällande plan

Diarienr
2004-15720

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2014-01-24

Fastighetsbeteckning

PLANKAN 24
SÖDERMALM 2:1
SÖDERMALM 2:8
SÖDERMALM 3:1
SÖDERMALM 3:2
SÖDERMALM 3:3
Visa fler

Adress för fastigheter

HORNSGATAN 134
HORNSGATAN 138
LUNDAGATAN 59
LUNDAGATAN 61
LUNDAGATAN 63
LUNDAGATAN 65
LUNDAGATAN 67
LUNDAGATAN 69
KRISTINEHOVSGATAN 8
KRISTINEHOVSGATAN 12
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar