Gällande plan

Diarienr
2006-06219

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2010-10-21

Fastighetsbeteckning

ULVSUNDA 1:1
ULVSUNDA 1:3
ULVSUNDA 1:50
ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE 1:34
ULVSUNDA SLOTT 1
PRÄSTGÅRDEN 3
PRÄSTGÅRDEN 7
PRÄSTGÅRDEN 8
Visa fler

Adress för fastigheter

ABRAHAMSBERGSVÄGEN 85
GUSTAV III:S VÄG 15
ÅKERHIELMSGATAN 16
ABRAHAMSBERGSVÄGEN 5
ATTUNDAVÄGEN 35
ATTUNDAVÄGEN 62
HEMSLÖJDSVÄGEN 20
MÅRDVÄGEN 47
GUSTAV III:S VÄG 5
MOSSKROKEN 13
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar