Gällande plan

Diarienr
2006-06878

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2010-10-14

Fastighetsbeteckning

CASABLANCA 1
LADUGÅRDSGÄRDET 1:9
LADUGÅRDSGÄRDET 1:40
LADUGÅRDSGÄRDET 1:54
ALEXANDRIA 4
Visa fler

Adress för fastigheter

HAMNPIRSVÄGEN 10
HAMNPIRSVÄGEN 12
HAMNPIRSVÄGEN 14
HAMNPIRSVÄGEN 16
HAMNPIRSVÄGEN 18
FÖRSTA BASSÄNGVÄGEN 1
TREDJE TVÄRVÄGEN 7
NORRA KAJVÄGEN 20
SÖDRA HAMNVÄGEN 32
SÖDRA HAMNVÄGEN 34
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar