Gällande plan

Diarienr
2007-36738

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2013-12-06

Fastighetsbeteckning

ENSKEDE GÅRD 1:1
ÅRSTA 1:1
VÄSTÄNDA 1
RÖSTRÄKNAREN 1
MEDLEMMEN 1
BOLMEN 5
MEDLEMMEN 2
Visa fler

Adress för fastigheter

ÅLANDSVÄGEN 10
SANDFJÄRDSGATAN 111B
ENSKEDEVÄGEN 101
ENSKEDEVÄGEN 113
ENSKEDEVÄGEN 115
BOLMENSVÄGEN 34
BÄGERSTA BYVÄG 20
HEMSKOGSVÄGEN 198
HEMSKOGSVÄGEN 199
JOHANNESHOVSVÄGEN 3
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar