Gällande plan

Diarienr
2008-02230

Detaljplan

Laga kraft: 2014-03-26

Fastighetsbeteckning

SKÄRHOLMEN 2:1
HARHOLMEN 10
Visa fler

Adress för fastigheter

ÄSPHOLMSVÄGEN 51
LAXHOLMSBACKEN 2
LINDHOLMSBACKEN 174
VÅRHOLMSBACKARNA 23
VÅRHOLMSBACKARNA 35
STORHOLMSBACKARNA 56
STÅNGHOLMSBACKEN 22
VÅRBACKAVÄGEN 21
VÅRBACKAVÄGEN 23
VÅRBACKAVÄGEN 25
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar