Gällande plan

Diarienr
2008-07542

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2013-03-14

Fastighetsbeteckning

BASAREN 1
KUNGSHOLMEN 2:2
Visa fler

Adress för fastigheter

BALTZAR VON PLATENS GATA 12
HANTVERKARGATAN 69B
HANTVERKARGATAN 69C
HANTVERKARGATAN 69D
HANTVERKARGATAN 71A
BALTZAR VON PLATENS GATA 10
BALTZAR VON PLATENS GATA 10A
BALTZAR VON PLATENS GATA 10B
BALTZAR VON PLATENS GATA 12A
HANTVERKARGATAN 71B
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar