Gällande plan

Diarienr
2009-18491

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2013-12-04

Fastighetsbeteckning

DELLEN 4
GÖRVÄLN 2
ÅRSTA 1:1
GÖRVÄLN 4
Visa fler

Adress för fastigheter

BRÄNNINGEVÄGEN 30
BRÄNNINGEVÄGEN 28A
BRÄNNINGEVÄGEN 28B
BRÄNNINGEVÄGEN 30A
BRÄNNINGEVÄGEN 30B
BRÄNNINGEVÄGEN 32
BRÄNNINGEVÄGEN 10
BRÄNNINGEVÄGEN 12
BRÄNNINGEVÄGEN 20
BRÄNNINGEVÄGEN 24
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar