Gällande plan

Diarienr
2009-18636

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2013-08-23

Fastighetsbeteckning

SÄMJAN 2
SÄMJAN 1
MARIEHÄLL 1:10
LINABERG 19
MARIEHÄLL 1:67
Visa fler

Adress för fastigheter

TAPPVÄGEN 14
ALPVÄGEN 29
ALPVÄGEN 31
ALPVÄGEN 33
ALPVÄGEN 35
ALPVÄGEN 37
ALPVÄGEN 39
ALPVÄGEN 41
ALPVÄGEN 43
ALPVÄGEN 45
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar