Gällande plan

Diarienr
2010-15949

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2014-06-23

Fastighetsbeteckning

STÄMPLAREN 6
STUREBY 1:1
STÄMPLAREN 4
STUREBY 1:5
STÄMPLAREN 5
TRÄSLIPERIET 6
Visa fler

Adress för fastigheter

BJULEVÄGEN 14
BJULEVÄGEN 18
BJULEVÄGEN 20
BJULEVÄGEN 22
BJULEVÄGEN 16
BJULEVÄGEN 24
SÅGVERKSGATAN 97
SÖRÅKERSVÄGEN 16
SKÖNVIKSVÄGEN 236
HUSUMSGRÄND 11
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar