Gällande plan

Diarienr
2010-16220

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2014-05-02

Fastighetsbeteckning

AKALLA 4:1
AKUREYRI 1
VARMALID 1
Visa fler

Adress för fastigheter

TORSHAMNSGATAN 38A
SIBELIUSGÅNGEN 18A
TAXINGEGRÄND 6
TENSTAPLAN 1A
DANMARKSGATAN 33
DANMARKSGATAN 35
KÖPENHAMNSGATAN 1
AKALLA BY 15
AKALLA BY 16
AKALLA BY 2
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar