Gällande plan

Diarienr
2010-21655

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2014-01-11

Fastighetsbeteckning

ÅRSTAÄNG 4
LILJEHOLMEN 1:5
ÅRSTA 1:1
ÅRSTAÄNG 5
ÅRSTAÄNG 6
OSKARSLUND 1
ÅRSTAÄNG 7
ÅRSTAÄNG 8
Visa fler

Adress för fastigheter

SJÖVIKSBACKEN 10
SJÖVIKSBACKEN 12
SJÖVIKSBACKEN 26
SJÖVIKSBACKEN 8B
SJÖVIKSBACKEN 8A
SJÖVIKSBACKEN 24
FÖRMANSVÄGEN 52
ÅRSTASKOGS VÄG 15
ÅRSTASKOGS VÄG 17
ÅRSTASKOGS VÄG 19
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar