Gällande plan

Diarienr
2010-21819

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2013-01-12

Fastighetsbeteckning

ÅRSTA 1:1
ÅSNEN 2
ÅSNEN 4
Visa fler

Adress för fastigheter

ÅRSTASKOGS VÄG 15
ÅRSTASKOGS VÄG 17
ÅRSTASKOGS VÄG 19
ORRFJÄRDSGRÄND 13
ÅRSTASKOGS VÄG 11
ÅRSTASKOGS VÄG 13
ÅRSTAVÄGEN 76
ANNEBODAVÄGEN 1
BRUNNBYVÄGEN 16
BRUNNBYVÄGEN 6
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar