Gällande plan

Diarienr
2011-22001

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2017-07-04

Fastighetsbeteckning

MARIEHÄLL 1:10
MINNET 4
MARIEHÄLL 1:62
MINNET 16
Visa fler

Adress för fastigheter

ADOLFSBERGSVÄGEN 15A
KARLSBODAVÄGEN 33
SÄTERIVÄGEN 12
ASKÄNGSBACKEN 7
DARTANJANGS GATA 3
BÄLLSTAVÄGEN 70X
DARTANJANGS GATA 21X
DARTANJANGS GATA 1
TAPPVÄGEN 6
MARIEHÄLLSVÄGEN 9
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar