Gällande plan

Diarienr
2012-08651

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2017-01-04

Fastighetsbeteckning

HÄGERSTENSÅSEN 1:2
SKATTSEDELN 1
SKATTSEDELN 7
VÄSTBERGA 1:1
SKATTSEDELN 9
SKATTSEDELN 12
SKATTSEDELN 14
SKATTSEDELN 15
VÄRNSKATTEN 7
BANKEN 3
BANKEN 4
Visa fler

Adress för fastigheter

BÄCKVÄGEN 130
SEDELVÄGEN 48
LOTTERIVÄGEN 15
SEDELVÄGEN 38B
SPARBANKSVÄGEN 36
SPARBANKSVÄGEN 36A
LOTTERIVÄGEN 17
ARMBANDSVÄGEN 6
ISGRÄND 19
BULTVÄGEN 12
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar