Gällande plan

Diarienr
2013-06541

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2014-05-31

Fastighetsbeteckning

BJÖRNEN OCH LOEN 1

Adress för fastigheter

DROTTNINGGATAN 15
DROTTNINGGATAN 21
JAKOBSGATAN 20
JAKOBSGATAN 22
JAKOBSGATAN 24
HERKULESGATAN 19
KARDUANSMAKARGATAN 5
KARDUANSMAKARGATAN 8
KARDUANSMAKARGATAN 9
JAKOBSGATAN 26
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar