Gällande plan

Diarienr
2013-06541

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2014-05-31

Fastighetsbeteckning

BJÖRNEN OCH LOEN 1

Adress för fastigheter

DROTTNINGGATAN 21
JAKOBSGATAN 20
JAKOBSGATAN 24
KARDUANSMAKARGATAN 8
JAKOBSGATAN 26
HERKULESGATAN 15
KARDUANSMAKARGATAN 10
DROTTNINGGATAN 19
DROTTNINGGATAN 15
HERKULESGATAN 19
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar