Gällande plan

Diarienr
2013-12715

Detaljplaneområde

Laga kraft:

Fastighetsbeteckning

TIMOTEJEN 17

Adress för fastigheter

RADIUSBACKEN 35
RADIUSBACKEN 25B
RADIUSBACKEN 27
RADIUSBACKEN 29
RADIUSBACKEN 31
RADIUSBACKEN 33
RADIUSBACKEN 37
RADIUSBACKEN 39
RADIUSBACKEN 41
RADIUSBACKEN 43
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar