Gällande plan

Diarienr
2013-14539

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2016-05-26

Fastighetsbeteckning

ÖRBY 4:1
FILMCEMENTET 4
Visa fler

Adress för fastigheter

BÄCKASKIFTSVÄGEN 25A
RÅBYVÄGEN 34
HÖLÖVÄGEN 15
REUTERHOLMSVÄGEN 31
NÅTTARÖVÄGEN 125
NÅTTARÖVÄGEN 74
PILKROGSVÄGEN 2
SKEBOKVARNSVÄGEN 58
STALLARHOLMSVÄGEN 26
SJÖSABRINKEN 20
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar