Gällande plan

Diarienr
2013-15927

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2017-06-16

Fastighetsbeteckning

NOCKEBYHOV 1:1
PROSTEN 2
Visa fler

Adress för fastigheter

GRÖNVIKSVÄGEN 192
BLACKEBERGSVÄGEN 28
BLACKEBERGSVÄGEN 30
BLACKEBERGSVÄGEN 32
BLACKEBERGSVÄGEN 34
BLACKEBERGSVÄGEN 36
FERIEVÄGEN 69
FLODAVÄGEN 15
BLACKEBERGSVÄGEN 35
RÄTTVIKSVÄGEN 26A
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar