Gällande plan

Diarienr
2013-18327

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2015-06-27

Fastighetsbeteckning

KUNGSHOLMEN 1:58

Adress för fastigheter

Tillbaka

Frågor och svar