Gällande plan

Diarienr
2014-00063

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2017-12-14

Fastighetsbeteckning

BLACKEBERG 2:8
BLACKEBERG 2:9
BLACKEBERG 3:1
DEBUTANTEN 1
GUTEN 1
NORRA ÄNGBY 1:1
SÖDRA ÄNGBY 1:2
GUTEN 2
Visa fler

Adress för fastigheter

HEDEBYVÄGEN 49
CEDERSTRÖMSVÄGEN 37
BÄLLSTAVÄGEN 262
BLACKEBERGSVÄGEN 79
BLACKEBERGSVÄGEN 101
HOLBERGSGATAN 13
HOLBERGSGATAN 8
HOLBERGSGATAN 15
BLACKEBERGSVÄGEN 100
ZORNVÄGEN 18
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar