Gällande plan

Diarienr
2014-08781

Detaljplan

Laga kraft: 2017-03-15

Fastighetsbeteckning

ENSKEDE GÅRD 1:1
IDLÅNGEN 3
LEKEN 1
ORMLÅNGEN 5
ORMLÅNGEN 6
SÄVLÅNGEN 2
ÅRSTA 1:1
ORMLÅNGEN 9
Visa fler

Adress för fastigheter

ÅLANDSVÄGEN 10
SANDFJÄRDSGATAN 111B
ENSKEDEVÄGEN 101
ENSKEDEVÄGEN 113
ENSKEDEVÄGEN 115
BOLMENSVÄGEN 34
BÄGERSTA BYVÄG 20
HEMSKOGSVÄGEN 198
HEMSKOGSVÄGEN 199
JOHANNESHOVSVÄGEN 3
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar