Gällande plan

Diarienr
2014-12765

Detaljplaneområde

Laga kraft:

Fastighetsbeteckning

BÄNKSKÅPET 2

Adress för fastigheter

SJÖSAVÄGEN 8B
SJÖSAVÄGEN 8
SJÖSAVÄGEN 8A
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar