Gällande plan

Diarienr
2015-12986

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2017-05-16

Fastighetsbeteckning

HEMHOLMEN 1
SKÄRHOLMEN 2:1
Visa fler

Adress för fastigheter

FJÄRDHOLMSGRÄND 25
FJÄRDHOLMSGRÄND 27
FJÄRDHOLMSGRÄND 29
FJÄRDHOLMSGRÄND 19
FJÄRDHOLMSGRÄND 21
FJÄRDHOLMSGRÄND 23
ÄSPHOLMSVÄGEN 51
LAXHOLMSBACKEN 2
LINDHOLMSBACKEN 174
VÅRHOLMSBACKARNA 23
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar