Gällande plan

Diarienr
2015-15127

Detaljplaneområde

Laga kraft:

Fastighetsbeteckning

BÅTHOLMEN 2
LAXHOLMEN 4
SKÄRHOLMEN 2:1
STALLARHOLMEN 17
SÖDERHOLMEN 1
VÅRBERG 1:1
Visa fler

Adress för fastigheter

VÅRBERGSVÄGEN 64
LAXHOLMSBACKEN 1
ÄSPHOLMSVÄGEN 51
LAXHOLMSBACKEN 2
LINDHOLMSBACKEN 174
VÅRHOLMSBACKARNA 23
VÅRHOLMSBACKARNA 35
STORHOLMSBACKARNA 56
STÅNGHOLMSBACKEN 22
VÅRBACKAVÄGEN 21
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar