Gällande plan

Diarienr
2015-15235

Detaljplaneområde

Laga kraft:

Fastighetsbeteckning

BÅTHOLMEN 2
SKÄRHOLMEN 2:1
SVANHOLMEN 1
ANDHOLMEN 1
VIGGHOLMEN 1
LOMHOLMEN 1
SVANHOLMEN 2
Visa fler

Adress för fastigheter

VÅRBERGSVÄGEN 64
ÄSPHOLMSVÄGEN 51
LAXHOLMSBACKEN 2
LINDHOLMSBACKEN 174
VÅRHOLMSBACKARNA 23
VÅRHOLMSBACKARNA 35
STORHOLMSBACKARNA 56
STÅNGHOLMSBACKEN 22
VÅRBACKAVÄGEN 21
VÅRBACKAVÄGEN 23
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar