Gällande plan

Diarienr
2016-00337

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2017-11-21

Fastighetsbeteckning

SÄTRA 2:1
BARRSÄTRA 1
Visa fler

Adress för fastigheter

BREDÄNGS ALLÉ 48A
BREDÄNGS ALLÉ 48B
ALSÄTRAVÄGEN 164
BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2
FRÖSÄTRABACKEN 50
BREDÄNGSTORGET 14
BREDÄNGSTORGET 16
STORSÄTRAGRÄND 30
VITA LILJANS VÄG 7
VITA LILJANS VÄG 9
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar