Gällande plan

Diarienr
2018-04653

Detaljplan

Laga kraft: 2020-01-11

Fastighetsbeteckning

VILDMANNEN 7

Adress för fastigheter

BIBLIOTEKSGATAN 9
JAKOBSBERGSGATAN 6
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar