Gällande plan

Diarienr
2020-03735

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2022-12-16

Fastighetsbeteckning

BOTTENSTOCKEN 8

Adress för fastigheter

GRÖNDALSVÄGEN 120
GRÖNDALSVÄGEN 118
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar