Gällande plan

Diarienr
Pl 6184

Stadsplan

Laga kraft:

Fastighetsbeteckning

KLAMPAREN 7
KUNGSHOLMEN 1:53
KUNGSHOLMEN 2:8
Visa fler

Adress för fastigheter

FLEMINGGATAN 6
FLEMINGGATAN 2
PIPERSGATAN 34
FLEMINGGATAN 4
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar