Gällande plan

Diarienr
Pl 7375

Stadsplan

Laga kraft:

Fastighetsbeteckning

AKALLA 4:1
HUSBY 1:2
OSLO 1
OSLO 2
OSLO 3
OSLO 4
OSLO 5
OSLO 6
OSLO 7
RINGERIKE 1
OSLO 12
OSLO 11
OSLO 10
Visa fler

Adress för fastigheter

TORSHAMNSGATAN 38A
SIBELIUSGÅNGEN 18A
TAXINGEGRÄND 6
TENSTAPLAN 1A
DANMARKSGATAN 33
DANMARKSGATAN 35
KÖPENHAMNSGATAN 1
ÅRHUSGATAN 4
AKALLA BY 15
AKALLA BY 16
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar