Kontakta Stadsbyggnadskontoret

Problem med sökfunktionen under fliken Ärenden och handlingar

Sökningsfiltret på ”ärendegrupp” och ”diarieplansbeteckning” under avancerat sökning fungerar inte som det ska. Problemlösning pågår.


Skicka dina frågor eller synpunkter direkt till oss

Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 STOCKHOLM
Tel: 08- 508 27 300 (Växel)

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se 

Besöksadress: Fleminggatan 4, Tekniska nämndhuset.

Bygglov/anmälan

Rådgivning via e-post: stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se 

Information om öppettider (bygglov.stockholm)

Du som har en handläggare
Bygg- och Plantjänsten hittar du både pågående och avslutade bygglovsärenden. Där kan du också se vem som är din handläggare. Du kan även kontakta din handläggare via e-post. Skriv ditt ärendes diarienummer i mailets ämnesrad för snabbare hantering.

Planförfrågningar och utveckling

Gällande detaljplaner

E-post: stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se
Fullständiga kontaktuppgifter Stadsbyggnadsexpeditionen (bygglov.stockholm)

Påbörjade byggprojekt

E-post: stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se

Allmänna planfrågor, pågående planarbete och planprocessen

E-post: stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se
Skriv ärendes diarienummer i ämnesraden för snabbare hantering.

Handläggare pågående planarbete

Här i Bygg- och Plantjänsten hittar du pågående planarbet. Där kan du se vem som är handläggare i det pågående planarbetet.

E-post: stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se

Skriv handläggarens namn i ämnesraden för snabbare hantering.

Fastighetsbildningsfrågor och upphävande av detaljplaner

E-post: lantmaterimyndigheten@stockholm.se
Fullständiga kontaktuppgifter Lantmäterimyndigheten

Vill du utveckla din fastighet och därmed ändra en detaljplan
Kontaktuppgifter stadsbyggnadskontorets områdesstrateger

Presskontakt

Henrik Brånstad
Telefon: 08-508 27 441 E-post: henrik.branstad@stockholm.se

Kart och geodataservice

Vi svarar på alla frågor kring stadens kartor och geodata, 3D-arbeten, GIS-anpassningar, beställningar, avtalsfrågor, leveranser och kundanpassningar i både stort och smått som rör våra kartprodukter.
E-post: geodataservice@stockholm.se
Telefon: 08-508 27 358 Telefontider

Beställning av stompunkter

E-post: stompunkter@stockholm.se
Telefon: 08-508 28 295

Bostadsanpassning

E-post: bostadsanpassningsfragor@stockholm.se
Telefon: 08-508 27 614