Ärende

Diarienr
2018-07386

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
53 Program för upprustning, förnyelse, stadsmiljö omr.progr...

Ärendemening
Silverskopan

Ärendestart
2018-05-16

Ärendeavslut

Senaste beslut
2020-09-24
Redovisning efter samråd Bifall/Ändring

Fastighetsbeteckning
Läkaren 10, Sabbatsberg 16, Öskaret 1, Silverskopan 3

Adress
Tegnérgatan 59, Dalagatan 9, Torsgatan 26, Torsgränd 7

Stadsdel
Norrmalm, Vasastaden

Handläggare
Anna Roander

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Redovisning och ställningstagande inför fortsatt planarbete 2020-09-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av ärende 2018-05-16
(PUL) Skrivelse Sbk Projektbeskrivning 2018-07-13
(PUL) Skrivelse Ut Underlag för behovsbedömning 2018-07-13
(PUL) Skrivelse In Underlag för behovsbedömning, Sabbatsberg 16 mm i stadsdelen Vasastaden och City 2018-07-16
(PUL) Skrivelse Ut Utse kontaktperson 2018-08-14
(PUL) Skrivelse In Miljö och hälsounderlag 2018-09-07
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2018-09-10
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2018-09-24
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal 2018-09-25
7115894_41_6.PDF (3,05 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Start-PM 2018-09-26
7337843_1_6.PDF (1,39 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2018-09-26 § 8 2018-10-09
(PUL) Remiss Ut Remiss förfråga gällande underjordiska anläggningar 2018-10-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter om Dnr 2018-07386 startpromemoria för program för Södra Sabbatsberg 2018-11-05
(PUL) Skrivelse In Skolbehov Sabbatsberg 2018-11-05
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2018-11-13
(PUL) Skrivelse In Offert - flygning med drönare i och runt Sabbatsbergsområdet 2019-02-14
(PUL) Skrivelse Sbk Påskrivet beställning av flygning med drönare i och runt Sabbatsbergsområdet 2019-02-14
(PUL) Skrivelse In Omregistreringsbeslut för Sabbatsberg 22 och Sabbatsberg 24 2019-04-11
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, Programsamråd 2020-02-25
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, Programsamråd 2020-02-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-04-16
8529317_2_6.PDF (8,82 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Redovisning och ställningstagande inför fortsatt planarbete 2020-09-17
(PUL) Skrivelse In PM Skolbehov 2020-09-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-24
8567996_1_6.PDF (3,43 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2020-09-24 § 19 2020-10-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-11-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-01-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, bilagor 2021-01-22
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
2020:
20/2, 19/3, 23/4, 28/5, 11/6, 27/8, 24/9, 15/10, 12/11, 26/11, 10/12, 21/12.

2021:
4/2, 11/3, 15/4, 26/5, 16/6, 26/8, 30/9, 21/10, 11/11, 25/11, 9/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar