Nämndmöte

Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden (2020-11-12)
Datum:
2020-11-12
Tid:
17:00

För att se eventuella bilagor, klicka på diarienumret.

Ärenden på föredragningslistan

Antal ärenden: 47 st.

Pgf Ärende Dagordningstext Grupp Tjänsteutl. Skydd
§001 2019-15895 Gemensamma
§002 2019-15896 Gemensamma
§003 2019-15897 Gemensamma
§004 2019-15898 Gemensamma (485,83 KB)
§005 2019-15899 Gemensamma PUL
§010 Stadshagen
Stadshagen 1:1, Stadshagen 1:5
2013-08100
Rättelse av detaljplan efter laga kraft Planärende (625,75 KB)
§013 Skärholmen
Måsholmen 16
2019-14678
Startpromemoria för planläggning av delar av Skärholmens centrum – kring Måsholmstorget, Måsholmen 16 mfl (bostäder och urbana verksamheter) Planärende (5,11 MB)
§018 Solhem
Kåre 4
2020-11187
Startpromemoria för planläggning av Kåre 4 i stadsdelen Solhem (upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser, 1 bostad) Planärende (1,13 MB)
§015 Ladugårdsgärdet
Svea Artilleri 2
2020-08138
Startpromemoria för planläggning av Svea Artilleri 2 i stadsdelen Ladugårdsgärdet (ca 100-150 bostäder och centrumändamål) Planärende (1,96 MB)
§014 Vasastaden
Spelbomskan 12
2020-08002
Startpromemoria för planläggning av Spelbomskan 9 och 12 i stadsdelen Vasastaden (ca 50 bostäder, kontor, hotell, handel) Planärende (1,64 MB)
§017 Mariehäll
Enigheten 25
2020-09402
Startpromemoria för planläggning för fastigheterna Enigheten 25 och 26, Mariehäll 1:64, 1:65 mfl, i stadsdelen Mariehäll (bostäder ca 350 samt högstadieskola ca 550 elever) Planärende (4,59 MB)
§011 Vasastaden
Vasastaden 1:42, Vasastaden 1:16
2016-06398
Startpromemoria för planläggning av Vasastaden 1:42 m fl i stadsdelen Vasastaden, del av Hagastaden (ca 150 bostäder, kontor, hotell, skola och idrott) Planärende (2,19 MB)
§012 Enskede Gård
Lillstugan 1
2019-14144
Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i stadsdelen Enskede Gård Planärende (1,48 MB)
§020 2020-06814 Förslag till namn för gång- och cykelväg i stadsdelen Djurgården Lantmäteri, mätning (361,80 KB)
§039 Södermalm
Överkikaren 30
2020-08135
Tillbyggnad, nytt glastak och terrass Byggärende PUL
§030 Långsjö
Musikläraren 9
2020-01487
Tillbyggnad av enbostadshus Byggärende PUL
§024 Ladugårdsgärdet
Lybeck 2
2020-06238
Tillbyggnad av industri/kontorsbyggnad Byggärende PUL
§022 Kungsholmen
Kungsholmen 2:8
2019-02490
Nybyggnad av kajakförråd, norr om Klamparen 9 Byggärende PUL
§023 Vasastaden
Ässjan 8
2020-05479
Balkonger och fönsterdörrar mot öppengård Byggärende PUL
§027 Östermalm
Räven 2
2020-11662
Rivning och återuppbyggnad av tillbyggnad Byggärende PUL
§035 Enskededalen
Modellvillan 8
2019-14084
Tillbyggnad av bostadshus, ändrad användning från restaurang till bostäder Byggärende PUL
§031 Långbro
Svångremmen 1
2020-09931
Nybyggnad av bostadshus Byggärende PUL
§026 Norrmalm
Vildmannen 11
2020-08470
Tillbyggnad av kontorsbyggnad Byggärende PUL
§028 Västberga
Arbetsbasen 3
2019-17773
Rivning av byggnader samt marksanering Byggärende PUL
§036 Hammarbyhöjden
Geografen 2
2020-01168
Yttre ändring av flerbostadshus, utbyggnad av balkonger Byggärende PUL
§038 Gamla Enskede
Dalen 5
2020-06336
Ändrad användning av förskola till bostad Byggärende PUL
§037 Skarpnäcks Gård
Ärligheten 6
2020-05947
Yttre ändring, solcellsanläggning på tak Byggärende PUL
§025 Hjorthagen
Hjorthagen 1:5
2020-06367
Stödmurar i form av tunnelmynning, ansluts tunnelpåslaget och bekläs Byggärende PUL
§029 Mälarhöjden
Pärlstickaren 8
2020-00987
Tillbyggnad och yttre ändringar av enbostadshus samt markåtgärder Byggärende PUL
§021 Flysta
Franciscus 12
2020-02157
Rivning av enbostadshus samt nybyggnad av enbostadshus Byggärende PUL
§043 Fagersjö
Farsta 2:1
2020-11858
Modulhus, förlängning av tidsbegränsat lov Byggärende PUL
§047 Skarpnäcks Gård
Skarpnäcks Gård 1:1
2020-09934
Byggärende PUL
§045 Vasastaden
Kungsbacken 9
2017-14029
Byggärende PUL
§044 Ålsten
Ridaranka 6
2020-05609
Byggärende PUL
§041 Örby
Slangen 4
2020-03626
Tillbyggnad av enbostadshus, inglasning av altan Byggärende PUL
§040 Södermalm 5:16
2020-12664
Angöring av båt med restaurangverksamhet (Thaiboat) Byggärende PUL
§042 Kärrtorp
Skäggenäs 2
2020-09752
Nybyggnad av studentbostäder Byggärende PUL
§032 Örby Slott
Vindflöjeln 5
2020-07080
Ändrad användning av vindsförråd till lägenheter, yttre ändringar Byggärende PUL
§033 Örby Slott
Takrännan 3
2020-07087
Ändrad användning av vindsförråd till lägenheter, yttre ändringar Byggärende PUL
§034 Örby Slott
Stuprännan 5
2020-07091
Ändrad användning av vindsförråd till lägenheter, yttre ändringar Byggärende PUL
§046 Södra Hammarbyhamnen
Vattenbrynet 1
2020-09772
Byggärende PUL
§008 2020-11026 Stockholms stads EU-policyarbete inom området digitalisering. Svar på remiss från kommunstyrelsen Gemensamma (451,86 KB)
§006 2019-15900 Anmälan av protokoll 2/2020 från nämndens råd för funktionshinderfrågor Gemensamma (1,23 MB)
§019 Liljeholmen
Marievik 22
2010-14465
Godkännande av förslag till detaljplan för Marievik 15 m.fl. i stadsdelen Liljeholmen (ca 960 bostäder, kontor, verksamhetslokaler, förskolor och allmän plats) Planärende (1,79 MB)
§007 2019-15158 Planärende
§016 Hjorthagen
Norra Djurgården 1:1
2020-09041
Startpromemoria för planläggning av Storängsbotten, del av Norra Djurgården 1:1 i stadsdelen Hjorthagen (idrottsändamål och vårdändamål) Planärende (1,27 MB)
§009 Gubbängen
Bassängen 12
2016-13501
Överklagan av mark- och miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen avseende brister i delgivning. Omedelbar justering Byggärende PUL
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
2020:
20/2, 19/3, 23/4, 28/5, 11/6, 27/8, 24/9, 15/10, 12/11, 26/11, 10/12, 21/12.

2021:
4/2, 11/3, 15/4, 26/5, 16/6, 26/8, 30/9, 21/10, 11/11, 25/11, 9/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300