Nämndmöte

Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden (2021-09-30)
Datum:
2021-09-30
Tid:
17:00

För att se eventuella bilagor, klicka på diarienumret.

Ärenden på föredragningslistan

Antal ärenden: 91 st.

Pgf Ärende Dagordningstext Grupp Tjänsteutl. Skydd
§001 2020-16571 Gemensamma
§002 2020-16572 Gemensamma
§003 2020-16573 Gemensamma
§004 2020-16575 Gemensamma (497,19 KB)
§005 2020-16907 Gemensamma PUL
§021 Stora Essingen
Sjöstugan 29
2020-17137
Begäran om prövning av planbesked för Sjöstugan 29 på Stora Essingen. Planärende (1,42 MB)
§007 2020-13925 Extra sammanträdestid för stadsbyggnadsnämnden 2021 Gemensamma PUL
§015 2021-08083 Återtagande av stadens beslutsrätt om markanvändning i Nationalstadsparken. Motion från Peter Wallmark (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen Planärende (824,31 KB)
§016 2021-09132 Svar på motion om effektbristen från Emilia Bjuggren och Jan Valeskog (S) Omedelbar justering Gemensamma
§040 2019-16099 Förslag till namn för kvarter i stadsdelen Johanneshov Lantmäteri, mätning (364,59 KB)
§041 2020-05376 Förslag till namn för kvarter och parkväg i stadsdelen Bällsta Lantmäteri, mätning PUL
§042 2020-17678 Förslag till namn på plats i stadsdelen Vasastaden Lantmäteri, mätning PUL
§043 2021-01548 Förslag till namn för park i stadsdelen Södermalm Lantmäteri, mätning PUL
§044 2021-01631 Förslag till namn för trappa i stadsdelen Vasastaden Lantmäteri, mätning PUL
§045 2021-06991 Förslag till namn för park i stadsdelen Tensta Lantmäteri, mätning PUL
§046 2021-07648 Förslag till namn för trappa i stadsdelen Södermalm Lantmäteri, mätning PUL
§022 Västertorp
Västberga 1:1
2021-05762
Startpromemoria för planläggning i del av Västberga 1:1 intill Pulkan 1 (ca 80 bostadsrätter) Planärende (1,79 MB)
§027 , Västberga
Midsommarkransen 1:14, Tvålflingan 14, Västberga 1:1
2013-05016
Ställningstagande om strukturplan inför plansamråd för Centrala Telefonplan fastighet Västberga 1:1 m fl i stadsdelen Västberga (ca 800 lgh samt kontor, centrumverksamheter, förskolor, allmänna platser samt nytt stationshus för tunnelbanan) Planärende (2,04 MB)
§028 Aspudden
Sothönan 3
2016-09481
Redovisning av samråd och ställningstagande inför granskning av detaljplan för fastigheten Sothönan 3 m.fl. i stadsdelen Aspudden (250 bostäder, centrum, torg m.m. ) Planärende (3,27 MB)
§034 Ulvsunda
Ulvsunda 1:4
2016-18120
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:4 m fl i stadsdelen Ulvsunda (båtuppläggningsplats) Planärende (1,24 MB)
§030 Älvsjö
Hillebarden 19, Hillebarden 3
2017-05141
Redovisning av samråd och ställningstagande inför granskning av detaljplan för Hillebarden 3 och 19 i stadsdelen Älvsjö (ca 30 bostäder) Planärende (2,24 MB)
§031 Enskedefältet
Enskede Gård 1:1
2017-09908
Svar på återremittering och ställningstagande inför granskning för förslag till detaljplan vid kv Häradsdomaren (ca 30 bostäder) Planärende (2,50 MB)
§029 Sätra
Båtvaggan 1
2017-19118
Redovisning av samråd och ställningstagande inför granskning av detaljplan för Båtvaggan 1 m.fl. (teknisk anläggning, småbåtshamn, båtuppläggningsplats m.m.) Planärende (1,38 MB)
§026 Liljeholmen
Stubinen 2
2018-14587
Redovisning av samråd och ställningstagande inför granskning av detaljplan för del av Liljeholmen 1:1 vid kv. Stubinen i stadsdelen Liljeholmen, (150 bostäder, kontor, centrum, hotell m.m.) Planärende (2,83 MB)
§033 Riksby
Ulvsunda 1:1
2019-03328
Redovisning av samråd och ställningstagande inför granskning av detaljplan för del av Ulvsunda 1:1, intill Linta Gårdsväg (mobilitetshus och pumpstation). Planärende (1,72 MB)
§032 Johanneshov
Johanneshov 1:1
2019-04267
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för del av Johanneshov 1:1 samt del av Kylhuset 15 i stadsdelen Johanneshov (ny gymnasieskola för 800 elever) Planärende (1,71 MB)
§025 Midsommarkransen
Lejongapet 15
2020-10973
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för fastigheten Lejongapet 15 i stadsdelen Midsommarkransen (planstöd för pågående förskoleverksamhet, kontor och befintlig byggnad) Planärende (1,46 MB)
§035 Solberga
Västberga 1:1
2016-16476
Antagande av detaljplan för del av Västberga 1:1 intill Tåjärnet, Solberga (100 bostäder) Planärende (1,92 MB)
§037 Norrmalm
Katthavet 7
2018-14318
Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Katthavet 7 (bostäder, kontor, skola, centrumändamål såsom kyrka) Planärende (2,74 MB)
§036 Solhem
Kåre 4
2020-11187
Antagande av förslag till ändring av detaljplan för Kåre 4 i stadsdelen Solhem (en ny bostad). Planärende (907,53 KB)
§038 Högdalen
Tippen 4
2015-19270
Godkännande av förslag till detaljplan för kvarteret Tippen m.m inom stadsdelarna Högdalen och Fagersjö (avfalls- och återvinningsverksamhet, gasanläggning, park, natur) Omedelbar justering Planärende (1,23 MB)
§039 Östberga
Postgården 1
2016-21183
Godkännande av detaljplan för Postgården 2 m.fl. (Årstafältet Etapp 2 norra) i stadsdelarna Årsta och Östberga, Dp 2016-21183 (ca 975 bostäder, kontor, förskola, sopsug, garage, teknik) Planärende (1,57 MB)
§006 2020-16574 Gemensamma
§047 Kungsholmen
Fågelbärsträdet 12
2019-08371
Ansökan om rivningslov för fastigheten, Fågelbärsträdet 12, John Ericssonsgatan 4, Kungsholmen Byggärende PUL
§048 Norra Ängby
Doppskon 1
2020-07642
Återremiss. Tillbyggnad av enbostadshus i form av ny takkupa och nya stödmurar. Byggärende PUL
§050 Nockebyhov
Klarskinnet 1
2020-14204
Tillbyggnad av enbostadshus Byggärende PUL
§051 Åkeslund
Besmanet 3
2020-15797
Inredning av vind med ny bostad, lov i efterhand Byggärende PUL
§052 2020-16686 Yttre ändring ändrad användning av råvind till boyta Sekr.
§053 Ulvsunda
Sunnan 10
2021-04439
Ändrad användning av lokal till kontor, återremiss Byggärende PUL
§054 Vasastaden
Facklan 8
2020-03652
Avsevärt ändrad planlösning för trapphus i efterhand Byggärende
§056 Vasastaden
Killingen 21
2020-17248
Återremiss. Tillbyggnad, yttre ändring, ändring av bärande konstruktion, av befintligt gårdshus Byggärende PUL
§057 Vasastaden
Staren 8
2021-02700
Inredning av vind till bostäder och yttre ändringar Byggärende PUL
§058 Norrmalm
Oxen Mindre 17
2021-02871
Uppförande av balkonger med fönsterdörrar Byggärende PUL
§059 Östermalm
Krabaten 2
2021-03045
Inredning av vind till bostäder, yttre ändringar Byggärende PUL
§060 Östermalm
Hjorten 11
2021-03665
Yttre ändring av flerbostadshus, två takkupor ändras till två altaner mot gata Byggärende PUL
§061 Vasastaden
Skålen 20
2021-03880
Balkonger och fönsterdörrar på gatufasader (Karlbergsgatan och Norrbackagatan 21) Byggärende PUL
§062 Ladugårdsgärdet
Tre Vapen 2
2021-05599
Uppförande av markparkering Byggärende PUL
§063 Vasastaden
Rosen 4
2021-07240
Uppförande av balkonger med fönsterdörrar mot gata Byggärende PUL
§068 Herrängen
Basfiolen 2
2020-10742
Nybyggnad av komplementbyggnad, växthus Byggärende PUL
§069 Aspudden
Gärdsmygen 6
2020-12530
Ändrad användning av råvind till lägenhet, återremiss Byggärende PUL
§070 Liljeholmen
Marievik 15
2021-02992
Rivning av kontorsbyggnad Byggärende PUL
§071 Västberga
Nattskiftet 12
2021-05330
Rivning av industribyggnad samt marksanering Byggärende PUL
§072 Södermalm
Gruvan 3
2020-13404
Uppförande av balkonger med fönsterdörrar mot gata och gård samt två takaltaner Byggärende PUL
§073 Högdalen
Branddörren 5
2020-13478
Återremiss (grannhörande), Branddörren 5, Inglasning av balkonger Byggärende PUL
§074 Gamla Enskede
Odlaren 11
2020-17658
Tillbyggnad av enbostadshus Byggärende PUL
§076 Sköndal
Barkbrödet 2
2021-04523
Återremiss, tillbyggnad av enbostadshus, takkupa mot gata Byggärende PUL
§077 Årsta
Gullmaren 1
2021-05736
Uppförande av växthus på gård Byggärende PUL
§078 Tallkrogen
Landån 5
2021-06344
Yttre ändring av enbostadshus: Installation av solceller, bygglov i efterhand Byggärende PUL
§079 Gubbängen
Gubbängen 1:1
2021-07167
Nybyggnad av flerbostadshus, tidsbegränsat lov 5 år, (Tallkorgens IP) Byggärende PUL
§080 Högdalen
Örby 4:1
2021-07895
Rivning av parkleksbyggnad Byggärende (572,18 KB)
§082 Kärrtorp
Tjärven 1
2021-03803
Ändrad användning av lokal till bostäder, yttre ändring, nya fönsterdörrar, fönster, uteplatser, lastkaj/ramp Byggärende PUL
§084 Solhem
Sigfast 2
2010-08145
Byggärende PUL
§085 Bromsten
Domalde 37
2013-13667
Byggärende PUL
§086 Vasastaden
Sjölejonet 7
2018-13297
Byggärende PUL
§087 Norra Djurgården
Djurgårdseken 9
2020-13114
Byggärende PUL
§088 Liljeholmen
Stubinen 4, Stubinen 2
2020-12653
Byggärende PUL
§089 Södermalm
Södermalm 2:1
2014-17711
Byggärende PUL
§090 Farsta Strand
Mjölkö 12
2019-10285
Byggärende PUL
§008 2021-11496 Fyllnadsval för stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor för perioden 2019-2022 Gemensamma
§012 2021-07811 Handlingsplan för cirkulärt byggande 2021–2024 Gemensamma
§017 2021-08040 Stockholms stads strategi för nattklubbar och livescener. Svar på remiss från kommunstyrelsen Gemensamma
§019 2021-08558 Trafikförvaltningens Kollektivtrafikplan 2050. Svar på remiss från kommunstyrelsen Planärende
§010 2021-09112 Stadsdelsnämnderna måste involveras tidigt i alla stadsbyggnadsprojekt för att få till fler LSS- och SoL-bostäder. Svar på skrivelse från Maria Hannäs m. fl. (V) Planärende
§013 2021-09130 Tjänsteutlåtande, svar på motion om en sammanhållen strategi för bad, båt, fiske och strandpromenader i Stockholm, KS 2021/602 Planärende PUL
§018 2021-09391 Tjänsteutlåtande, svar på motion om att utöka antalet båtplatser i Stockholm, KS 2021/626 Gemensamma (466,64 KB)
§023 Kristineberg
Kristineberg 1:10
2020-17219
Startpromemoria för Kristineberg 1:10 i stadsdelen Kristineberg (kontor, centrumändamål, natur). Planärende (2,86 MB)
§024 Södra Hammarbyhamnen
Södra Hammarbyhamnen 1:3
2020-03032
Redovisning av samråd och ställningtagande inför granskning av förslag till ändring av detaljplaner genom tillägg för del av fastigheten Södra Hammarbyhamnen 1:3 m.fl. (del av Nya Östbergatunneln). Byggakör: Stockholm Vatten och Avfall Bordlagt den 26 augusti 20201 Planärende (1,60 MB)
§065 Östermalm
Skravelberget Större 20
2021-02552
Skylt, Humlegården Byggärende PUL
§066 Östermalm
Ädelman Större 8
2021-05285
Ändrad användning av kontor till bostad Byggärende PUL
§067 Vasastaden
Forskaren 1
2021-08387
Yttre ändring, ny takterrass, ändring av lov 2020-08978 Byggärende PUL
§081 Tallkrogen
Höjdhopparen 6
2021-07043
Installation av solceller Byggärende PUL
§009 2021-12275 Tertialrapport 2 2021 för stadsbyggnadsnämnden Gemensamma PUL
§011 2021-11986 Tillämpning av skyddsklassning och föreskrifter om varsamhet och anpassning i samband med rivning, ombyggnad och tillbyggnad, svar på skrivelse från Peter Wallmark m.fl. (SD), 2021-11986 Gemensamma PUL
§075 Skrubba
Solkraften 2
2021-04201
Tillbyggnad/ombyggnad av kontors/lagerbyggnad till padelhall samt verkstad/lager, 10 st padelbanor samt anläggande av parkeringsplatser Byggärende PUL
§083 Farsta Strand
Farsta Strand 2:4
2021-06983
Nybyggnad av enbostadshus, komplementbostadshus och garage (förhandsbesked) Byggärende PUL
§091 2021-01039 Balkonger och fönsterdörrar på gatufasader Sekr.
§014 2021-09527 Remiss av Betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 2021:47), Dnr KS 2021/878 Gemensamma (578,73 KB)
§020 2021-09978 Boverkets rapport Tillsynsavgifter och byggsanktionsavgifter, f.y.s. 2021-10-12, Dnr KS 2021/943 Omedelbar justering Planärende (524,29 KB)
§049 Äppelviken
Ärilen 16
2020-12777
Tillbyggnad av enbostadshus, ny takkupa Byggärende PUL
§055 Östermalm
Furiren 8
2020-08326
Tillbyggnad och altan på gårdsida samt yttre ändringar av burspråk och tak mot gård Byggärende PUL
§064 Östermalm
Guldfisken 4
2021-07753
Rivning av gårdsbyggnad, nybyggnad av källare, tillbyggnad av miljöstuga och yttre ändringar Byggärende PUL
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
4/2, 11/3, 15/4, 26/5, 16/6, 26/8, 30/9, 21/10, 11/11, 25/11, 9/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300