Nämndmöte

Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden (2021-12-09)
Datum:
2021-12-09
Tid:
17:00

För att se eventuella bilagor, klicka på diarienumret.

Ärenden på föredragningslistan

Antal ärenden: 71 st.

Pgf Ärende Dagordningstext Grupp Tjänsteutl. Skydd
§001 2020-16571 Gemensamma
§002 2020-16572 Gemensamma
§003 2020-16573 Gemensamma
§004 2020-16575 Gemensamma (364,18 KB)
§005 2020-16907 Gemensamma PUL
§010 Årsta
Årsta 1:1
2020-04418
Utvidgning av Årstaskogen - Årsta holmar naturreservat. Godkännande Planärende (6,09 MB)
§031 Skarpnäcks Gård
Skarpnäcks Gård 1:1
2021-03247
Startpromemoria för planläggning av del av Skarpnäcks gård 1:1, vid Skarpnäcksfältet i stadsdelen Skarpnäck (cirka 500 bostäder och en sim-, idrotts- och ishall) Planärende (4,79 MB)
§034 Gubbängen
Rubanken 1
2021-12939
Startpromemoria för planläggning av del av Gubbängen 1:1 m.fl. vid Kistvägen i stadsdelen Gubbängen (cirka 75 bostäder) Planärende (7,02 MB)
§019 Nälsta
Vällingby 4:1
2020-09138
Tjänsteutlåtande SBN för planläggning av Nälstastråket i Nälsta, Hässelby- Vällingby (418 bostäder). Planärende (6,01 MB)
§021 Hagsätra
Svedjaren 3
2021-05829
Startpromemoria för planläggning av Svedjaren 3 m.fl. i stadsdelen Hagsätra (ca 520 bostäder, centrumändamål, skola, förskola och gång- och cykelbro) Planärende (6,61 MB)
§014 Norrmalm
Lagern 11
2021-13199
Startpromemoria för planläggning av Lagern 11 m fl i stadsdelen Norrmalm (ca 25 bostäder, kontor, handel, service) Planärende (6,53 MB)
§022 Stureby
Tumsaxen 1
2021-12415
Startpromemoria för planläggning av del av Örby 4:1 vid Örbyleden i stadsdelen Stureby (1200 bostäder) Planärende (8,68 MB)
§016 Hässelby Villastad
Hässelby Villastad 28:1
2021-14066
Startpromemoria för Västra Växthusvägen, del av Hässelby Villastad 28:1 m.fl. (150 bostäder). Planärende (3,20 MB)
§020 Bromsten
Bromsten 9:1
2018-03748
Planärende (848,58 KB)
§043 Farsta
Ledarö 3
2020-09166
Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Ledarö 3 m.fl. i stadsdelen Farsta (cirka 20 bostäder) Planärende (4,01 MB)
§040 , Råcksta
Parkträdet 1, Vårdaren 1
2018-12909
Antagande av förslag till detaljplan för Vårdaren 1, 3 och Parkträdet 1 m.fl. i stadsdelarna Råcksta och Beckomberga (160 bostäder och parkeringsgarage). Planärende (1,72 MB)
§039 Ladugårdsgärdet
Genua 1
2018-03562
Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Genua 1 i stadsdelen Ladugårdsgärdet (bostäder, cirka 40 lgh, och centrumändamål) Planärende (5,95 MB)
§038 Norra Djurgården
Roslagsbanan 18
2017-18577
Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Roslagsbanan 18 mm i stadsdelen Norra Djurgården (ca 200 studentbostäder, kontor och centrum) Planärende (11,99 MB)
§051 Hägersten
Fader Bergström 3
2015-18144
Godkännande av förslag till detaljplan för Fader Bergström 3 med flera i stadsdelen Axelsberg (cirka 455 bostäder, förskolor och centrumverksamhet ) Planärende (1,54 MB)
§030 Gamla Enskede
Skarpnäcks Gård 1:1
2021-14939
Startpromemoria för planläggning av del av Skarpnäcks gård 1:1, vid Nämndemansbacken och Pungpinan i stadsdelen Skarpnäck (cirka 50 bostäder) Planärende (1,84 MB)
§042 Farsta
Burmanstorp 1
2021-02505
Godkännande av förslag till detaljplan för Vitsand norra, del av Telestaden i stadsdelen Farsta (ca 420 bostäder, en förskola, park, gator, stråk) Planärende (8,06 MB)
§041 Solberga
Kabelverket 2
2018-18246
Antagande av detaljplan Kabelverket 2, Solberga (kontor, verksamheter och 55 bostäder) Planärende (8,31 MB)
§050 Hägersten
Lokatten 1
2015-18143
Godkännande av förslag till detaljplan för fastigheten Lokatten 1 med flera vid Axelsbergs centrum i stadsdelen Hägersten (120 bostäder) Planärende (1,15 MB)
§035 Bredäng
Sätra 2:1
2021-14726
Startpromemoria för planläggning av Sätra 2:1 och Sätra 2:5 vid Järnbärarvägen intill kvarteret Järnbärarorden i Bredäng, Skärholmen (ca 60 bostäder) Planärende (4,51 MB)
§026 Östberga
Svärdssidan 3, Östberga 1:5, Årsta 1:1
2021-14232
Startpromemoria för planläggning av Östberga, Östra slänten, del av fastigheterna Årsta 1:1 och Svärdssidan 3 (cirka 120 bostäder) Planärende (4,81 MB)
§025 Södermalm
Sommaren 10
2021-14709
Startpromemoria för planläggning av Sommaren 10 m.m i Södermalm (Vårdboende cirka 90 platser och trygghetsboende cirka 30 lägenheter) Planärende (5,05 MB)
§023 Hammarbyhöjden
Hammarbyhöjden 1:1
2021-14117
Startpromemoria för planläggning av Sparrmansbacke, del av Hammarbyhöjden 1:1 i stadsdelen Hammarbyhöjden (cirka 85 bostäder) Planärende (4,43 MB)
§024 Södermalm
Södermalm 5:2
2021-14212
Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Södermalm 5:2 i stadsdelen Södermalm (cirka 55 vård- och omsorgsboenden och cirka 45 seniorbostäder) Planärende (8,81 MB)
§013 Hjorthagen
Hjorthagen 1:1
2021-14449
Startpromemoria för planläggning av del av Hjorthagen 1:1 m.fl., Hjorthagskransen, i stadsdelen Hjorthagen (400 bostäder, kontor, centrumverksamhet) Planärende (4,32 MB)
§017 Solhem
Värsta Gård 23
2021-14764
Startpromemoria för planläggning av Värsta gård 23 i stadsdelen Solhem (ca 20 bostäder och verksamhetslokaler) Planärende (1,21 MB)
§032 Farsta
Farsta 2:1
2021-07612
Starpromemoria för planläggning inom del av Farsta 2:1 vid Farstarondellen i Farsta Strand (cirka 300 bostäder) Planärende (4,45 MB)
§071 Gröndal
Storseglet 5
2021-01325
Byggärende PUL
§064 Hägersten
Hägersten 1:1
2021-09966
Uppställning av containrar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar, återvinningsstation, Selmedalsvägen Byggärende PUL
§058 Södra Ängby
Amatören 7
2021-09838
Uppförande av mur Byggärende PUL
§045 Blackeberg, Södra Ängby
Blackeberg 3:1, Norra Ängby 1:1
2016-15112
Tjänsteutlåtande SBN inför godkännande Detaljplan för del av Blackeberg 3:1 m.fl. Områden vid Blackebergsvägen/Blackebergs- backen i stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby (380 bostäder) Planärende (4,86 MB)
§067 Södermalm
Droskhästen 17
2021-06456
Yttre ändring av flerbostadshus: sammanslagning av takkupor, tillbyggnader med fönsterpartier Byggärende PUL
§047 Enskedefältet, Östberga
Vasslan 5, Årsta 1:1
2017-06550
G Godkännande av detaljplan för Årsta 1:1 med flera Årstafältet etapp 4a i stadsdelarna Årsta, Östberga och Enskedefältet (ca 1036 bostäder, en förskola, centrumändamål och parker) Planärende (10,61 MB)
§068 Farsta Strand
Farsta Strand 2:1
2021-10131
Nybyggnad av garage Byggärende PUL
§056 Kristineberg
Stormyrtösen 1
2020-13135
Återremiss. Inredning av ytterligare bostäder på vind samt tillbyggnad och yttre ändringar av flerbostadshus. Byggärende PUL
§057 Äppelviken
Backkrönet 8
2021-01465
Återremiss. Tillbyggnad och yttre ändringar av enbostadshus. Byggärende PUL
§054 Råcksta
Vattenfallet 17
2021-04093
Byggärende PUL
§060 Östermalm
Trädlärkan 3
2020-09055
Yttre ändringar i samband med inredning av vind i etage, nya takfönster Byggärende PUL
§061 Norrmalm
Blekholmen 3
2021-07581
Yttre ändring av kontorsbyggnad, terrass på befintligt tak, fönster byts till altandörr Byggärende PUL
§066 Granatäpplet 1, Granatäpplet 2
2020-16678
Nybyggnad av flerbostadshus med 221 lägenheter, lokaler och garage Byggärende PUL
§006 2020-16574 Inget protokoll finns att anmäla vid detta sammanträde Gemensamma
§036 Bredäng
Sigbardiorden 1
2021-14634
Startpromemoria för planläggning av Sigbardiorden 1 m.fl. i Bredäng, Skärholmen (ca 75 bostäder) Planärende (7,54 MB)
§049 Sätra
Högsätra 10
2018-15976
Godkännande av detaljplan för Sätra centrum, fastigheterna Högsätra 10, Djursätra 3 med flera i stadsdelen Sätra (600 bostäder, centrum, torg med mera), Dp 2018-15976 Planärende (3,00 MB)
§037 Gröndal
Gröndal 1:1
2021-14978
Startpromemoria för planläggning av del av Gröndal 1:1 i Gröndal, vid Fregattvägen (cirka 150 bostäder) Planärende (6,58 MB)
§033 Hökarängen
Farsta 2:1
2021-08305
Startpromemoria för planläggning vid Fredagsvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (cirka 50 studentbostäder) Planärende (5,90 MB)
§062 Norrmalm
Stuten 16
2021-09626
Yttre ändring av flerbostadshus, nytt fläktrum på tak Byggärende PUL
§029 Södermalm
Södermalm 4:1
2021-15543
Startpromemoria för planläggning av del av Södermalm 4:1, i Bergsgruvans park, i stadsdelen Södermalm (cirka 60 bostäder och verksamheter, cykelgarage) Planärende (2,10 MB)
§011 Södermalm
Södermalm 11:23
2019-14307
Överklagan av länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. Omedelbar justering. Byggärende PUL
§012 Olovslund
Boksamlingen 17
2020-10026
Taklyft och yttre ändringar av enbostadshus Byggärende PUL
§046 Södermalm
Södermalm 3:21
2009-15437
Godkännande av förslag till detaljplan för Södermalm 3:21 i stadsdelen Södermalm (37 bostäder, park, centrum med mera) Planärende (8,67 MB)
§015 Beckomberga
Råcksta 1:21
2021-15311
Tjänsteutlåtande SBN (nya flerbostadshus samt radhus, ca 85 bostäder) Planärende (5,29 MB)
§008 2021-15438 Val av revisor 2022 för stiftelsen Stockholms Studentbostäder Gemensamma PUL
§028 Östberga
Årsta 1:1
2021-14590
Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Årsta 1:1 m fl (Årstafältet etapp 6) i stadsdelarna Östberga och Enskedefältet (cirka 650 bostäder, sim- och idrottshall, F-9-grundskola samt förskola med åtta avdelningar) Planärende (3,60 MB)
§018 Kista
Knarrarnäs 8
2021-14161
Startpromemoria för planläggning av Knarrarnäs 8 i stadsdelen Kista (200 bostäder) Planärende (5,72 MB)
§048 Årsta
Årsta 1:1
2017-19529
Godkännande av förslag till detaljplan för del av Årsta 1:1 med flera (Årstafältet etapp 4b) i stadsdelen Årsta, Östberga och Enskedefältet (cirka 670 bostäder, F-9 grundskola) Planärende (4,82 MB)
§027 Östberga
Barnet 1, Årsta 1:1
2020-07393
Startpromemoria för planläggning av Parkstråket, del av Årsta 1:1 vid kvarter Barnet i stadsdelen Östberga (cirka 80 bostäder) Planärende (3,65 MB)
§055 Sundby
Justina 44
2021-06106
Tillbyggnad av enbostadshus Byggärende PUL
§052 Kista
Hornafjord 3
2017-08970
Godkännande av förslag till detaljplan för Hornafjord 3 och Akalla 4:1 i stadsdelen Kista i Stockholm, Dp 2017-08970 (ca 100 bostäder, centrumändamål) Planärende (1,98 MB)
§044 Bredäng
Sätra 2:1
2012-18011
Godkännande av förslag till detaljplan för del av Sätra 2:1 intill kv. Konduktören (cirka 150 bostäder, verksamheter och parkeringsgarage) Planärende (3,93 MB)
§069 Tallkrogen
Sparkstöttingen 1
2021-10371
Tillbyggnad/påbyggnad av enbostadshus, rivning av carport Byggärende PUL
§070 Hässelby Villastad
Hässelby Villastad 10:47
2020-11131
Rättelseföreläggande vid vite avseende en olovlig småbåtshamn i form av brygga Byggärende PUL
§009 2021-15852 Gemensamma PUL
§053 Kista
Hekla 1
2021-05642
Antagande av detaljplan för del av fastigheten Hekla 1 i stadsdelen Kista i Stockholm – (240 bostäder, förskola och kontor) Dp 2021–05642. Planärende (4,88 MB)
§007 2010-09957 Handlingar publiceras senare Gemensamma
§059 Hjorthagen
Norra Djurgården 1:1
2021-04240
Uppförande av utomhusbanor för padel, ändrad användning till reception/omklädning tidsbegränsat t.o.m. 2026-12-31 samt rivning av förråd Bordlagt den 25 november 2021 Byggärende PUL
§063 Midsommarkransen
Telefonstolpen 1, Telefonstolpen 2
2021-04654
Nybyggnad av flerbostadshus, lokal, garage, förskola. Telefonstolpen 1 och 2 Bordlagt den 25 november 2021 Byggärende PUL
§065 Södermalm
Medborgarhuset 2
2021-13574
Nybyggnad gatukök Bordlagt den 25 november 2021 Byggärende PUL
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300