Nämndmöte

Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden (2022-03-24)
Datum:
2022-03-24
Tid:
17:00

För att se eventuella bilagor, klicka på diarienumret.

Ärenden på föredragningslistan

Antal ärenden: 81 st.

Pgf Ärende Dagordningstext Grupp Tjänsteutl. Skydd
§007 2021-16922 Resepolicy för stadsbyggnadsnämnden dnr 2021-16922 samt policy för representation och mutor dnr 2021-16923 Gemensamma
§008 2021-16924 Riktlinjer för upphandling och inköp för stadsbyggnadsnämnden dnr 2021-16924 samt riktlinjer för avtalsförvaltning för stadsbyggnadsnämnden dnr 2021-16925 Gemensamma
§011 2021-12496 Utredning om lämpliga biotopskyddsområden i Stockholms stad Planärende (690,47 KB)
§010 2021-17641 Remiss av Liljeholmsbroarna, större åtgärder. Inriktningsbeslut. Svar på remiss. Planärende PUL
§015 Mariehäll
Fölet 2
2020-04509
Byggärende PUL
§014 Södermalm
Södermalm 11:23
2019-14307
Byggärende PUL
§018 Traneberg
Traneberg 1:13
2021-07971
Startpromemoria för planläggning av del av Traneberg 1:13 med fler, Alvik (cirka 80 bostäder och centrumändamål) Planärende (3,07 MB)
§030 Hjorthagen
Hjorthagen 1:3
2013-01629
Förnyat ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för del av Hjorthagen 1:3 m fl, Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden (ca 1500 lgh) Planärende (8,88 MB)
§017 Stadshagen
Paradiset 27
2021-03503
Startpromemoria för planläggning av Paradiset 23 m.fl. i stadsdelen Stadshagen (kontor, centrumändamål och bostäder, 70 lgh) Planärende (4,94 MB)
§024 Södermalm
Van Der Huff 8
2017-06896
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för van der Huff 8 m.fl. vid Tjurbergsparken, i stadsdelen Södermalm (ca 65 bostäder) Planärende (12,86 MB)
§023 Bromma Kyrka
Lillskogen 45, Lillskogen 46
2018-04943
Redovisning och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för Lillskogen 45 m.fl. (10 bostäder, park) Planärende (8,02 MB)
§020 Årsta
Årsta 1:1
2021-15333
Startpromemoria för planläggning av del av Årsta 1:1 m m, område längs med Södra länken i stadsdelen Årsta (Kontor, väg, gång- och cykelväg, torg) Planärende (10,98 MB)
§009 2022-00993 Tjänsteutlåtande, svar på remiss om strategi för idrottsanläggningar Planärende (29,69 MB)
§019 Kristineberg
Kristinebergs Slott 11
2022-01535
Startpromemoria för planläggning av del av Kristinebergs slott 11 m.fl i stadsdelen Kristineberg (cirka 350 bostäder, kontor, centrumändamål, förskola) Planärende (7,49 MB)
§046 Äppelviken
Gamla Vägen 5
2021-03621
Tillbyggnad av enbostadshus Byggärende PUL
§050 Kungsholmen
Bojen 14
2021-10261
Yttre ändring av flerbostadshus, ändring av två fönster på 1 tr mot gård till franska balkonger Byggärende PUL
§049 Lilla Essingen
Kylskåpet 3
2021-08789
Yttre ändring av flerbostadshus, generell inglasning av balkonger Byggärende PUL
§048 Bällsta
Bjälklaget 1
2021-06990
Rivning och nybyggnad av enbostadshus Byggärende PUL
§051 Kungsholmen
Hantverkaren 20
2021-14676
Skylt/vepa/ljusanordning: LED Display Ledarna Byggärende PUL
§045 Höglandet
Versmakaren 1
2020-16836
Tillbyggnad av enbostadshus, yttre ändring, fönster ersätts av dörrparti, restaurering ombyggnad av befintlig trappa och trappavsats Byggärende PUL
§031 Norra Djurgården
Norra Djurgården 1:1
2020-02200
Redovisning av samråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för del av Norra Djurgården 1:1, Uggleviksreservoaren, i stadsdelen Ladugårdsgärdet (vattenreservoar) Planärende (2,68 MB)
§025 Södermalm
Södermalm 5:2
2020-00730
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för ny tennishall i stadsdelen Södermalm (Park, besöksanläggning, idrottshall, odling, koloniområde) Planärende (9,61 MB)
§036 Hässelby Villastad
Betulan 1
2021-07375
Yttre ändring, ändring av takbeklädnad återremiss Byggärende PUL
§035 Hässelby Villastad
Lagerpoppeln 1
2021-07371
Yttre ändring, ändring av takbeklädnad Byggärende PUL
§029 Bredäng
Nordens Vänner 2
2020-15949
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för fastigheten Nordens Vänner 2 med flera i stadsdelen Bredäng (förskola med åtta avdelningar) Planärende (8,12 MB)
§052 Södra Ängby
Direktören 9
2021-14771
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och yttre ändringar av enbostadshus samt yttre ändringar Byggärende PUL
§033 Bromsten
Freja 8
2020-13370
Antagande av förslag till detaljplan för Freja 8 i stadsdelen Bromsten (en till två bostäder) Planärende (5,64 MB)
§022 Hässelby Strand
Gästsalen 4
2020-13965
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för del av Grimsta 1:2 vid korsningen Maltesholmsvägen och Medsolsbacken i stadsdelen Hässelby strand (63 bostäder) Planärende (7,42 MB)
§027 Farsta Strand
Tornö 2
2019-00738
Redovisning av samråd och ställningstagande inför granskning av detaljplanen för Tornö 2 i stadsdelen Farsta strand (ny förskolebyggnad) Planärende (8,88 MB)
§032 Aspudden
Staven 8
2019-05855
Antagande av förslag till detaljplan för Staven 8 m.fl. i stadsdelen Aspudden (46 bostäder) Planärende (2,29 MB)
§076 Tallkrogen
Ribban 6
2021-16361
Yttre ändring enbostadshus: Byte från rött till svart tegel, Bygglov i efterhand Byggärende PUL
§081 Vårberg
Kronholmen 14
2018-10249
Byggärende PUL
§075 Tallkrogen
Kärran 1
2021-15194
Yttre ändring enbostadshus: Byte från rött till svart tegel (bygglov i efterhand) Byggärende PUL
§070 Örby
Förarsätet 14
2021-02765
Nybyggnad av Flerbostadshus. Rivning av befintliga byggnader. Byggärende PUL
§074 Reimersholme
Bränneriet 4
2021-13556
Yttre ändring flerbostadshus, byte till helglasad parfönsterdörr samt två större sidofönster Byggärende PUL
§073 Södermalm
Turbinen 18
2021-12964
Takaltan mot gata samt sammanbyggnad av takkupor Byggärende PUL
§071 Gubbängen
Gubbängsgården 16
2021-09032
Tillbyggnad av enbostadshus Byggärende PUL
§080 Åkeslund
Penninglandet 2
2021-15642
Byggärende PUL
§053 Smedslätten
Stjärnkronorna 3
2021-15318
Renovering och förlängning av plank Byggärende PUL
§065 Vasastaden
Skålen 28
2021-13947
Inredning råvind till bostad med tillhörande yttre ändringar samt ändring av balkongfronter. Byggärende PUL
§059 Ladugårdsgärdet
Smedsbacken 22
2021-07551
Ändrad användning av lokal till del av befintlig bostad, yttre ändringar Byggärende PUL
§072 Södermalm
Fabriken 27
2021-11710
Uppförande av balkonger med fönsterdörrar Byggärende PUL
§061 Östermalm
Räven 10
2021-09684
Återremiss Tillbyggnad och yttre ändring takaltan Byggärende PUL
§064 Norrmalm
Hästen 21
2021-13657
Nybyggnad av handel, kontor, bostäder Byggärende PUL
§057 Östermalm
Granen 22
2020-15305
Återremiss tillbyggnad, glasat uterum på takaltan Byggärende PUL
§066 Norrmalm
Höjden 10
2021-14623
Inredning av vind till bostäder och yttre ändringar Byggärende PUL
§068 Norrmalm
Oxen Mindre 17
2021-18300
Yttre ändringar i samband med etagering av vind Byggärende PUL
§067 Vasastaden
Blompottan 15
2021-16891
Återremitterat för grannehörande ändrad användning av butik till gym/träningslokal 390 kvm Byggärende PUL
§069 Mälarhöjden
Basen 12
2021-03674
Rivning och nybyggnad av flerfamiljshus Byggärende PUL
§063 Norra Djurgården
Norra Djurgården 1:49
2021-12981
Yttre ändring av kontorsbyggnad, byte av fönster Byggärende PUL
§054 Nockebyhov
Kaffekannan 6
2021-15665
Installation av solceller Byggärende PUL
§062 Vasastaden
Karlavagnen 13
2021-12929
Uppförande av balkong med fönsterdörrar Byggärende PUL
§079 Hässelby Villastad
Stenmåran 27
2020-03976
Byggärende PUL
§021 Tensta
Akalla 4:1
2020-06526
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för idrottsanläggning i norra Spångadalen i stadsdelarna Tensta och Rinkeby (idrottsändamål) Byggaktör: Fastighetskontoret Bordlagt den 17 februari 2022 Planärende (2,02 MB)
§034 Solhem
Holmger 6
2021-01935
Rivning av enbostadshus och återuppbyggnad av två st. parhus Bordlagt den 17 februari 2022 Byggärende PUL
§037 Stora Essingen
Gammelgården 17
2021-16766
Yttre ändring bullerskyddsåtgärd för störande buller från tvärbanan, inglasning av 1 st balkonger och 1 st altan samt tillkommande tak Bordlagt den 17 februari 2022 Byggärende PUL
§038 Stora Essingen
Gammelgården 18
2021-16778
Yttre ändring bullerskyddsåtgärd för störande buller från Tvärbanan, inglasning av 1 st balkong samt tillkommande tak Bordlagt den 17 februari 2022 Byggärende PUL
§039 Stora Essingen
Gammelgården 19
2021-16784
Yttre ändring bullerskyddsåtgärd för störande buller från Tvärbanan, inglasning av 1 st balkonger Bordlagt den 17 februari 2022 Byggärende PUL
§040 Stora Essingen
Gammelgården 20
2021-16786
Yttre ändring bullerskyddsåtgärd för störande buller från Tvärbanan, inglasning av 1 st balkonger Bordlagt den 17 februari 2022 Byggärende PUL
§041 Stora Essingen
Gammelgården 21
2021-16788
Yttre ändring bullerskyddsåtgärd for störande buller från Tvärbanan, inglasning av 1 st balkonger Bordlagt den 17 februari 2022 Byggärende PUL
§042 Stora Essingen
Gammelgården 22
2021-16789
Yttre ändring bullerskyddsåtgärd för störande buller från Tvärbanan, inglasning av 1 stycken balkong Bordlagt den 17 februari 2022 Byggärende PUL
§043 Stora Essingen
Gammelgården 23
2021-16794
Yttre ändring bullerskyddsåtgärd för störande buller från Tvärbanan, inglasning av 1 st balkonger Bordlagt den 17 februari 2022 Byggärende PUL
§001 2021-16387 Gemensamma
§002 2021-16388 Gemensamma
§003 2021-16390 Gemensamma PUL
§004 2021-16391 Gemensamma (499,76 KB)
§005 2021-16393 Gemensamma PUL
§055 Norra Ängby
Runforskaren 2
2021-07954
Tillbyggnad av enbostadshus Byggärende PUL
§013 2022-01160 Yttrande över revisionsrapport. Samverkan i stadsplanering Nr 1/2022 Gemensamma (125,58 KB)
§078 Skrubba
Vindkraften 3
2021-07334
Tillbyggnad av lager/kontor/industribyggnad Byggärende PUL
§012 2022-01457 Omvandla Bromma flygplats till Stockholms nya stadsdel – bygg 30 000 nya bostäder. Motion från Karin Wanngård (S) och Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen Gemensamma (2,72 MB)
§044 Stora Essingen
Gammelgården 24
2021-16798
Yttre ändring bullerskyddsåtgärd för störande buller från Tvärbanan, inglasning av 1 stycken balkong Bordlagt den 17 februari 2022 Byggärende PUL
§056 Norrmalm
Snäckan 8
2021-15404
Nybyggnad av kontorsbyggnad Bordlagt den 17 februari 2022 Byggärende PUL
§077 Rågsved
Älvsjö 1:1
2021-17483
Rivning av byggnader, plank, mur, Söder om Snösätragränd 1 Byggärende PUL
§006 2020-16574 Anmälan av protokoll från nämndens råd för funktionshinderfrågor Gemensamma (1,99 MB)
§026 Kärrtorp
Hammarbyhöjden 1:1
2016-20960
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1 m.fl. vid Nytorps gärde i stadsdelarna Kärrtorp, Hammarbyhöjden, Björkhagen och Gamla Enskede (650 bostäder, idrottshall, förskola och lokaler) Planärende (15,15 MB)
§028 Aspudden
Aspudden 2:1
2019-05858
Redovisning av samråd och ställningstagande inför granskning av detaljplan för del av Aspudden 2:1 m.fl. vid Blommensbergsvägen (215 bostäder) Planärende (3,68 MB)
§047 Kungsholmen
Morellträdet 12
2021-06532
Ändring av gårdshus till lägenheter Byggärende PUL
§060 Ladugårdsgärdet
Norra Djurgården 1:1
2021-07982
Ändrad användning från kontor/lokal till bostad, yttre ändringar, rivning av del av byggnad Byggärende PUL
§016 Solhem
Sigfast 2
2010-08145
Byggärende PUL
§058 Östermalm
Fänriken 9, Fänriken 10, Fänriken 11
2021-05917
Installation av hissar Byggärende PUL
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300