Ärende

Diarienr
2010-08145

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
576 Byggnadsärende: Tillsynsanmälan

Ärendemening
Anmälan om ovårdad tomt, klagoärende

Ärendestart
2010-05-06

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-01-17
Beslut Inget prövningstillstånd
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Sigfast 2

Adress
Gränsvägen 136

Stadsdel
Solhem

Handläggare
Markus Jansson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse In Skrivelse 2011-01-17
Beslut SBN Protokollsutdrag 2014-03-06 § 56 2014-03-18
Beslut SBN Protokollsutdrag 2018-09-26 § 69 2018-10-09
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-09-30 § 84 2021-10-11
Skrivelse In Nacka TR P 8127-21 Aktbil 20.pdf 2022-02-16
Skrivelse In VB: Brev från Nacka tingsrätt i P 8127-21 2022-02-24
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande yttrande till domstol 2022-03-23

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad
(PUL) Anmälan In Anmälan om ovårdad tomt 2010-05-06
(PUL) Bild In Foton 3 st 2010-11-19
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om förklaring 2010-11-22
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2011-01-17
(PUL) Skrivelse Ut Anstånd beviljat 2011-01-21
(PUL) Skrivelse In FAX Begäran om förlängd tidsfrist med svar 2011-03-03
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2011-12-07
(PUL) Bild Sbk Bilder, 24 st, från besiktning 2011-11-28 2011-12-07
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning över platsbesök m. bilagda bilder 2012-05-21
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteanteckning och meddelande om fortsatt handläggning 2013-01-28
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande om besiktning 2013-09-24
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2013-10-01
(PUL) Skrivelse Sbk Besiktningsanteckning 2013-11-07
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande 2014-01-31
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2014-01-31
(PUL) Skrivelse In Svar på föreläggande, kom även som FAX 2014-02-17
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2014-03-06
(PUL) Skrivelse In Dnr 2010-08145 Sigfast 2 2014-03-07
(PUL) Skrivelse Ut SV: Dnr 2010-08145 Sigfast 2 2014-03-07
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2014-03-06 § 56 2014-03-18
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2014-03-27
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2014-03-27
(PUL) Skrivelse Ut Inskrivning fastighetsregistret 2014-03-27
(PUL) Beslut Ut Kopia på beslut till ingivare för kännedom 2014-03-27
(PUL) Besvär In Överklagande, inkom även via fax 2014-04-15 2014-04-17
(PUL) Besvär Ut Besvär skickat till Länsstyrelsen 2014-04-23
(PUL) Beslut In Beslut, 2014-01-12, länsstyrelsen avslår överklagandet 4034-17337-2014 2015-01-16
(PUL) Skrivelse In Meddelande om att länsstyrelsens beslut har överklagats i rätt tid 2015-02-11
(PUL) Beslut In Dom 2015-06-24, mark- och miljödomstolen avslår överklagandet, mål P 722-15 2015-06-24
(PUL) Beslut In Beslut 2015-09-30 (protokoll 2015-09-29), mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd, mark- och miljödomstolerns avgörande står därför fast, mål nr P 6692-15 2015-10-02
(PUL) Skrivelse In Anmälan om ombud 2016-05-11
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning från tillsynsbesök 2016-05-20
(PUL) Skrivelse Ut Återkom med specificering av vilka åtgärder som vidtagits under vecka 25 för att förekomma begäran om utdömande av vite 2016-06-27
(PUL) Skrivelse Ut Ang ovårdad fastighet Sigfast 2 (dnr 2010-08145-576) besiktning fredagen den 21 oktober 2016 2016-10-18
(PUL) Skrivelse Ut Besiktning av fastigheten Sigfast 2 i Solhem fredagen den 21 oktober 2016 samt info om förenklad delgivning 2016-10-18
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning från tillsynsbesök 2016-10-21
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning från tillsynsbesök 2016-10-28
(PUL) Skrivelse Ut Avisering om tillsynsbesök tisdagen den 9 maj 2017 2017-05-08
(PUL) Skrivelse Sbk Besiktningsanteckningar från den 9 maj 2017 2017-05-09
(PUL) Skrivelse Ut Brev om tillsynsbesök den 25 maj 2018 2018-05-16
(PUL) Skrivelse Ut tillsynsbesök 25 maj 2018 2018-05-16
(PUL) Skrivelse Sbk Besiktningsanteckningar från tillsynsbesök 25 maj 2018 2018-06-12
(PUL) Skrivelse Ut Brev om bedömning av besiktningsanteckningar och nytt vitsföreläggande 2018-08-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2018-09-03
(PUL) Skrivelse Ut mail, tjänsteutlåtande för kännedom och yttrande 2018-09-03
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande åtgärdsföreläggande 2018-09-03
(PUL) Skrivelse In Anhåller om anstånd med två månader 2018-09-26
(PUL) Skrivelse Ut Bemötande av Yttrande om begärande om anstånd 2018-09-26
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2018-09-26 § 69 2018-10-09
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om ny anteckning till Lantmäteriet 2018-10-10
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2018-10-23
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2018-10-23
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2018-10-24
(PUL) Besvär In Överklagande 2018-11-13
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2018-11-15
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbekräftelse länsstyrelsen 2018-11-15
(PUL) Skrivelse In Anmälan om träd 2019-07-08
(PUL) Beslut In beslut, 2019-07-25, Länsstyrelsen avslår överklagandet, 4034-49165-2018 2019-07-25
(PUL) Skrivelse In Underrättelse Länsstyrelsens beslut den 25 juli 2019 har överklagats i rätt tid, överklagande samt prövade handlingar överlämnas. ( 43-40886-2019) 2019-08-28
(PUL) Beslut In Dom, 2020-02-13, Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet, Mål nr P 5795-19 2020-02-13
(PUL) Beslut In Beslut 2020-05-13, Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. P 2656-20 2020-05-15
(PUL) Skrivelse In Skrivelse från ombud 2020-05-26
(PUL) Skrivelse Ut Fråga om utdömande av vite 2020-06-23
(PUL) Skrivelse Ut Anstånd 2021-02-22
(PUL) Skrivelse Sbk Besiktningsanteckningar från den 25 augusti 2021 2021-08-25
(PUL) Skrivelse Ut Sigfast 2 ansökande om utdömade av vite 2021-09-15
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande ansökan om utdömande av vite 2021-09-15
(PUL) Skrivelse In Epost från son till fastighetsägare 2021-09-29
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning telefonsamtal med Johan Wibom 2021-09-29
(PUL) Skrivelse In Yttrande över tjänsteutlåtande 2021-09-30
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning bemötande av sent inkommet yttrande 2021-09-30
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-09-30 § 84 2021-10-11
(PUL) Skrivelse Ut Ansökan om utdömande av vite 2021-11-12
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2021-11-12
(PUL) Besvär In Överklagande. Inkom även med post 2021-12-01. 2021-11-30
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbekräftelse 2022-02-08
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-02-08
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsen har tagit emot ditt ärende 2022-02-08
(PUL) Skrivelse In Nacka TR P 8127-21 Aktbil 20.pdf 2022-02-16
(PUL) Beslut In Beslut, 2022-02-15, Länsstyrelsen avslår begäran om anstånd samt avvisar överklagandet, 403-6224-2022 2022-02-16
(PUL) Skrivelse In VB: Brev från Nacka tingsrätt i P 8127-21 2022-02-24
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande yttrande till domstol 2022-03-23
(PUL) Beslut Ut Expediering av SBNs beslut 2022-03-24 § 16. 2022-03-25
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens beslut 2022-02-15 har överklagats i rätt tid,403-15762-2022 2022-03-25
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 16 2022-03-25
(PUL) Beslut In Dom 2022-03-29, Mark- och miljödomstolen avslår begäran om anstånd, Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Mål nr P 2114-22 2022-04-01
(PUL) Beslut In Dom, 2022-04-22, Mark- och miljödomstolen förpliktar att till staten betala 100 000 kronor i vite, P 8127-21 2022-04-22
(PUL) Beslut In Beslut, 2022-05-23, Mark- och miljööverdomstolen avslår begäran om anstånd, Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast, P 4799-22 2022-05-23
(PUL) Beslut In Beslut 2022-10-11, Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast (dom 2022-04-22 i mål nr P 8127-21) 2022-10-12
(PUL) Beslut In Beslut, 2023-01-17, Högsta domstolen avslår begäran om ytterligare anstånd. Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast, Ö 7117-22 2023-01-17
(PUL) Skrivelse Ut återkoppling Sigfast 2 2010-08145 2023-01-24
(PUL) Skrivelse Ut Brev återkoppling om status 2023-01-24
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning telefonsamtal den 30 januari 2023 2023-02-10
(PUL) Skrivelse Sbk Anteckningar från platsbesök 31 januari 2023 2023-02-10
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning telefonsamtal 1 mars 2023 2023-03-01
(PUL) Bild Sbk Bilder, 30 st, från besiktning 2017-02-17 2023-03-01
(PUL) Skrivelse Ut SV: Tillsyn avseende Sigfast 2, dnr. 2010-08145 2023-03-21
(PUL) Skrivelse Ut Ny handläggare 2023-03-21
(PUL) Skrivelse In Svar från FA 2023-05-24
(PUL) Skrivelse Ut Fråga om arbeten att sätta tomt och byggnad i vårdat skick 2023-05-24
(PUL) Skrivelse Ut SV: Tillsyn avseende Sigfast 2, dnr. 2010-08145 2023-05-25
(PUL) Skrivelse In Re: Tillsyn avseende Sigfast 2, dnr. 2010-08145 2023-05-30
(PUL) Skrivelse In Ang. arbeten med rättelse 2023-06-12
(PUL) Skrivelse Ut Förfrågan om vilka åtgärder som vidtagits 2023-06-15
(PUL) Skrivelse Ut SV: Tillsyn avseende Sigfast 2, dnr. 2010-08145 2023-06-20
(PUL) Skrivelse In Status på rättelseåtgärder 2023-07-11
(PUL) Skrivelse Ut Statusförfrågan 2023-07-11
(PUL) Skrivelse Ut Åtgärder under sommaren, dnr. 2010-08145 2023-08-28
(PUL) Skrivelse In Åtgärder under sommaren och info om försäljning av fastighet 2023-09-04
(PUL) Skrivelse Ut SV: Åtgärder under sommaren, dnr. 2010-08145 2023-09-13
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar