Ärende

Diarienr
2016-20960

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Nytorps gärde

Ärendestart
2016-12-20

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-08-25
Redovisning efter samråd och ställningstagande inför granskning -
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Hammarbyhöjden 1:1

Adress
Åstorpsringen 31

Stadsdel
Kärrtorp

Handläggare
Sandra Öhrström

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Karta Ut Plankarta Plankarta SDp, del 1 2021-05-25
Karta Ut Plankarta Plankarta SDp, del 2 2021-05-25
Utlåtande SBN Planbeskrivning 2021-05-27
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse - del 2 (GDPR) 2022-03-17
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse - del 1 2022-03-17
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande ställningstagande Nytorps gärde 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2016-12-20
(PUL) Skrivelse In Underlag för miljö- och hälsofrågor 2017-10-31
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2017-11-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2017-11-29
6804034_28_6.PDF (8,35 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Nya PBL 2018-03-15
7031844_1_6.PDF (3,31 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2018-03-22 § 10 2018-03-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, bilagor (fel diariekod angiven i skannade dokumentet) 2018-12-07
(PUL) Skrivelse Ut 2016-20960-10 - Synpunkter, bilagor 2018-12-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter och frågor samt bilaga 2019-09-03
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal Stockholms Kooperativa bostadsförening 2020-09-24
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal Sveafastigheter Bostad Nytorps Gärde AB 2020-09-29
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal Nytorps Gärde Utvecklings AB 2020-09-29
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal Seniorgården AB 2020-09-29
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal Primula Byggnads AB 2020-09-29
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal Skolfastigheter i Stockholm AB 2020-09-29
(PUL) Skrivelse In SV: Nytorps gärde 2020-10-21
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter S-dp 2021-05-20
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning S-dp 2021-05-20
9019277_2_6.PDF (3,46 MB)
Skrivelse In PM Geoteknik nr 1 210521 2021-05-25
9019291_2_6.PDF (19,36 MB)
Skrivelse In PM Hydrogeologi 210521 2021-05-25
9019260_2_6.PDF (21,42 MB)
Skrivelse In Naturvärdesinventering 191220 2021-05-25
9019270_2_6.PDF (4,95 MB)
Skrivelse In Parkerings-PM 210430 2021-05-25
9019294_2_6.PDF (19,33 MB)
Skrivelse In Skyfallsutredning 210422 2021-05-25
9019322_2_6.PDF (2,07 MB)
Skrivelse In Solstudier 2021-05-25
9019337_2_6.PDF (72,80 MB)
Skrivelse In Kulturhistorisk konsekvensanalys 150514 2021-05-25
9019301_2_6.PDF (11,68 MB)
Skrivelse In Trafikbullerutredning Kv A F G och I 210429 2021-05-25
9019310_2_6.PDF (10,70 MB)
Skrivelse In Trafikutredning 210416 2021-05-25
9019234_2_6.PDF (20,80 MB)
Skrivelse In Dagvattenutredning 210416 2021-05-25
9018852_2_6.PDF (15,47 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta SDp, del 1 2021-05-25
9018853_2_6.PDF (3,60 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta SDp, del 2 2021-05-25
9019254_2_6.PDF (3,99 MB)
Skrivelse In Miljöteknisk markundersökning 200925 2021-05-25
9019242_2_6.PDF (16,86 MB)
Skrivelse In Integrerad barnkonsekvensanalys - del 2 210428 2021-05-25
9019239_2_6.PDF (21,36 MB)
Skrivelse In Integrerad barnkonsekvensanalys - del 1 210428 2021-05-25
(PUL) Skrivelse Sbk Samrådsaffisch 2021-05-26
9023412_2_6.PDF (2,04 MB)
Skrivelse Sbk SVA-PM 210526 2021-05-26
9016749_7_6.PDF (477,06 KB)
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2021-05-26
8541698_84_6.PDF (11,06 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning 2021-05-27
(PUL) Skrivelse In Underlag samrådsförslag kv FG 2021-05-31
(PUL) Skrivelse In Underlag samrådsförslag kv DE 2021-05-31
(PUL) Skrivelse In Underlag samrådsförslag kv I 2021-05-31
(PUL) Skrivelse In Underlag samrådsförslag kv H 2021-05-31
(PUL) Skrivelse In Underlag samrådsförslag kv C 2021-05-31
(PUL) Skrivelse In Fråga 2021-05-31
(PUL) Skrivelse Ut Checklista FHR 2021-05-31
(PUL) Skrivelse In Underlag samrådsförslag kv B 2021-05-31
(PUL) Skrivelse In Underlag samrådsförslag kv A 2021-05-31
(PUL) Skrivelse In Skrivelse med bifogad länk 2021-06-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-01
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på samråd 2021-06-01
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2021-06-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-04
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-09
(PUL) Skrivelse In Fråga 2021-06-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-09
(PUL) Besvär In Överklagande/synpunkter 2021-06-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-11
(PUL) Skrivelse In Sypunkter på sändlistan 2021-06-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-14
(PUL) Bild In Bild Annonsklipp Mitt i 2021-06-05 2021-06-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkt 2021-06-18
(PUL) Skrivelse Ut 2016-20960-98 - Önskar återkoppling 2021-06-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter om pågående plan dnr 2016-20960 2021-06-22
(PUL) Skrivelse In Önskar återkoppling 2021-06-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-28
(PUL) Anmälan In Synpunkter 2021-06-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-29
(PUL) Skrivelse Ut SV: 2016-20960-98 - Önskar återkoppling 2021-06-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: 2016-20960-98 - Önskar återkoppling 2021-06-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-01
(PUL) Skrivelse In Fråga 2021-07-02
(PUL) Skrivelse Ut SV: 2016-20960-98 - Önskar återkoppling 2021-07-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-02
(PUL) Skrivelse Ut SV: 2016-20960-98 - Önskar återkoppling 2021-07-02
9117711_2_6.PDF (77,09 MB)
Skrivelse In Miljöteknisk markundersökning 200925 Bilagor 2021-07-05
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: Saknar handlingar i samrådet för Hammarbyhöjden 1:1, vid Nytorps gärde 2021-07-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-12
(PUL) Skrivelse In Fråga 2021-07-12
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-07-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-02
(PUL) Skrivelse In SV: Samrådsyttrande 2021-08-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter med fotobilagor 2021-08-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse Ut 2016-20960-130 - Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse Ut 2016-20960-124 - Fråga 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-26
(PUL) Skrivelse Ut Detaljplan vid Nytorps gärde – informationsmöte för styrelsen Brf Måseskär 5 - minnesanteckningar och presentation 2021-08-26
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-26
(PUL) Skrivelse Ut 2016-20960-159 - Synpunkter 2021-08-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-30
(PUL) Skrivelse Ut Detaljplan vid Nytorps gärde – inbjudan till informationsmöte för styrelsen - Brf Fyrskeppet - presentation och bygglov 2021-08-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-31
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-31
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-31
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-31
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-31
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-02
(PUL) Skrivelse Ut Detaljplan vid Nytorps gärde – informationsmöte för styrelsen Brf Studierektorn 1 - minnesanteckningar och material 2021-09-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-03
(PUL) Skrivelse Ut Detaljplan vid Nytorps gärde – inbjudan till informationsmöte för styrelsen Brf Nytorp 1 - minnesanteckningar och material 2021-09-03
(PUL) Skrivelse Ut Detaljplan vid Nytorps gärde – inbjudan till informationsmöte för styrelsen - Brf Fyrskeppet - presentationen 2021-09-03
(PUL) Skrivelse Ut Detaljplan vid Nytorps gärde – informationsmöte för styrelsen Brf Ursholmen - minnesanteckningar och material 2021-09-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, tillägg 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse Ut 2016-20960-233 - Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Besvär In Överklagan 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse Ut 2016-20960-207 - Överklagan 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-09
(PUL) Skrivelse In Tjänsteutlåtande och protokollsutdrag från Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2021-09-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Vatten och Avfall 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Angående ”Stockholm växer” Planer för Nytorps gärde 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, komplettering 2021-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Fråga om tid för synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, tillägg 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Re: SV: Angående ”Stockholm växer” Planer för Nytorps gärde 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Anmälan In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Sybnpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Samrådssvar 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-15
(PUL) Skrivelse Ut SV: 2016-20960 Nytorps gärde utvecklas 2021-09-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-15
(PUL) Skrivelse In Protest mot byggnation på Nytorps gärde 2021-09-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar Länsstyrelsen 2021-09-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-22
(PUL) Skrivelse Ut SV: Dnr 2016-20960 - Nytorps gärde, nästa steg? 2021-09-24
(PUL) Skrivelse In Glömde adress, synpunkter 2021-09-27
(PUL) Skrivelse In Nytorps gärde, markföroreningar 2021-10-07
(PUL) Skrivelse In Planerna för Nytorps gärde 2021-11-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-02-28
9573497_9_6.PDF (5,15 MB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse - del 2 (GDPR) 2022-03-17
9620110_9_6.PDF (342,58 KB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse - del 1 2022-03-17
9558736_33_6.PDF (15,15 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande ställningstagande Nytorps gärde 2022-03-17
(PUL) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse - del 2 2022-03-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-21
9727765_1_6.PDF (0,99 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 26 2022-04-04
9808527_1_6.PDF (94,66 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-04-28 § 15 2022-05-09
9842237_1_6.PDF (0,98 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-05-12 § 25 2022-05-23
9914636_1_6.PDF (1,04 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-06-09 § 23 2022-06-22
(PUL) Skrivelse In VB: Elektronisk delgivning: Länsstyrelsens beslut 2022-09-02 i ärende 521-38019-2022 - beslut om dispens för alléer i Nytorps gärde 2022-09-02
10035237_1_6.PDF (948,73 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-08-25 § 25 2022-09-05
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar