Ärende

Diarienr
2017-06896

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Van der Huff 8 och Södermalm 9:1

Ärendestart
2017-05-04

Ärendeavslut
2022-05-25

Senaste beslut
2022-05-16
Beslut Avskrivet
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Van Der Huff 8

Adress
Allhelgonagatan 2

Stadsdel
Södermalm

Handläggare
Pitchayan Buachoom

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Karta Ut Plankarta Plankarta S-Dp 2020-09-09
Utlåtande SBN Planbeskrivning S-Dp 2020-09-09
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2022-03-17
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande redovisning efter samråd för Van der Huff 8 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Van der Huff 8 , Beställning av ny planakt 2017-05-04
(PUL) Skrivelse In Yttrande från SSBF om behovsbedömning för van der Huff 8 2017-09-19
(PUL) Skrivelse In Remissvar (underlag för behovsbedömning) 2017-09-19
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2017-10-04
(PUL) Avtal In Planavtal undertecknat 2017-10-24
6596680_100_6.PDF (2,34 MB)
Utlåtande SBN Start-PM, Tjänsteutlåtande för Van der Huff 2017-12-13
6885769_2_6.PDF (1,67 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2017-12-14 § 8 2017-12-21
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2018-02-27
(PUL) Skrivelse In Re: SV: Tjurbergsparken 2018-06-15
(PUL) Skrivelse In Fråga med anledning av pågående planarbete för Van Der Huff 8, Tjurbergsparken, Södermalm 2018-06-15
(PUL) Skrivelse In SV: SV: Van der Huff 8 och kv, Metern 2018-06-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-07-02
(PUL) Skrivelse In Utredning | Kulturmiljöanalys 2018-07-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-07-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkt 2019-07-01
(PUL) Skrivelse Ut Ny taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet 2019-08-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkt 2019-09-20
(PUL) Skrivelse In Utredning | PM Markmiljö 2019-09-24
(PUL) Skrivelse In Utredning | PM Geoteknik 2019-09-24
(PUL) Skrivelse In Utredning | Landskapsanalys 2019-09-24
(PUL) Skrivelse In Utredning | Bullerutredning 2019-09-24
(PUL) Skrivelse In Utredning | Trädbesiktning och rotkartering 2019-09-25
(PUL) Skrivelse In Utredning | Dagvattenutredning 2019-09-25
(PUL) Skrivelse Ut Svar på fråga från boende 2019-09-27
(PUL) Skrivelse In Fråga/svar från/till boende 2019-09-27
(PUL) Skrivelse In Fråga från boende 2019-09-27
(PUL) Skrivelse In Mailkonversation med boende om kulturmiljöanalysen 2019-09-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkt 2019-09-27
(PUL) Skrivelse In Mailkonversation med boende om landskapsanalysen 2019-09-27
(PUL) Skrivelse In Fråga/svar från/till boende/allmänhet 2019-09-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkt (inkl. länk till video) 2019-09-27
(PUL) Skrivelse In Mailkonversation med boende Brf. Metern 2019-09-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkt 2019-09-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-10-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-02-26
(PUL) Skrivelse In Samråd bostäder Tjurbergsparken 2020-02-26
(PUL) Skrivelse Ut SV: Samråd bostäder Tjurbergsparken 2020-02-26
(PUL) Skrivelse In Mail från medborgare angående Tjurbergsparken 2020-04-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkt från medborgare på planen i Tjurbergsparken 2020-04-16
(PUL) Skrivelse Ut SV: Tjurbergsparken 2020-04-27
(PUL) Skrivelse Ut Svar på fråga kring detaljplan 2017-06896 2020-04-27
(PUL) Skrivelse Ut SV: fråga om bygge i tjurbergsparken 2020-05-04
(PUL) Skrivelse In Fråga angående samrådsmöte 2020-05-12
(PUL) Skrivelse In Fråga/svar: Bygge tjurbergs parken 2020-05-18
(PUL) Skrivelse Ut Svar på fråga angående samråd för detaljplan 2020-05-26
(PUL) Skrivelse In Fråga om status 2020-06-08
(PUL) Skrivelse Ut Svar på fråga kring samråd för detaljplan 2017-06896 2020-06-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Fråga angående samråd för detaljplan 2020-08-17
(PUL) Skrivelse Ut SV: Fråga angående samråd för detaljplan 2020-08-17
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning S-Dp 2020-08-31
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter S-Dp 2020-08-31
8518209_2_6.PDF (4,93 MB)
Skrivelse Sbk PM Geoteknik 2020-09-08
8518212_2_6.PDF (4,12 MB)
Skrivelse Sbk Dagvattenutredning 2020-09-08
8518206_2_6.PDF (890,63 KB)
Skrivelse Sbk Barnkonsekvensanalys 2020-09-08
8552033_2_6.PDF (8,28 MB)
Skrivelse Sbk PM Markmiljö 2020-09-08
8518215_2_6.PDF (3,57 MB)
Skrivelse Sbk Parkeringsutredning 2020-09-08
8530998_2_6.PDF (878,71 KB)
Skrivelse Sbk Solstudier 2020-09-08
8518225_2_6.PDF (6,36 MB)
Skrivelse Sbk Illustrationsmaterial 2020-09-08
8518218_2_6.PDF (8,16 MB)
Skrivelse Sbk Bullerutredning 2020-09-08
8518224_2_6.PDF (1,20 MB)
Skrivelse Sbk Utlåtande brandsäkerhet 2020-09-08
8518204_2_6.PDF (471,89 KB)
Skrivelse Sbk PM Skydd av träd 2020-09-08
8518180_2_6.PDF (10,41 MB)
Skrivelse Sbk Kulturmiljöanalys 2020-09-08
(PUL) Skrivelse Ut Beställning av samrådsannons-införes Tisdagen den 15 september i tidningen "Mitti” med täckning för Södermalm 2020-09-08
7848831_12_6.PDF (476,01 KB)
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2020-09-08
8518190_2_6.PDF (2,44 MB)
Skrivelse Sbk Kulturhistorisk konsekvensanalys 2020-09-08
8518201_2_6.PDF (11,43 MB)
Skrivelse Sbk Rotkartering 2020-09-08
8518198_2_6.PDF (3,49 MB)
Skrivelse Sbk Trädbesiktning 2020-09-08
8518196_2_6.PDF (30,16 MB)
Skrivelse Sbk Landskapsanalys 2020-09-08
6973040_107_6.PDF (7,88 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning S-Dp 2020-09-09
8517113_2_6.PDF (987,77 KB)
Karta Ut Plankarta Plankarta S-Dp 2020-09-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-16
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick: Planärende på samråd 2020-09-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkt på byggande i Tjurbergsparken 2020-09-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-09-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-23
(PUL) Skrivelse In Adress 2020-09-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-25
(PUL) Skrivelse Ut Fråga/SV: Tjurbergsparken - Rotkartering 2020-09-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-28
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-09-29
(PUL) Skrivelse In Komplettering till lämnade synpunkter 2020-09-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-30
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-10-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-10-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter. 2020-10-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkt 2020-10-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter/Överklagan 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-10-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-10-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Önskan om förlängd svarstid 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-22
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-10-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-22
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-10-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, digital namninsamling, 1987 namn 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkt 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, analog namninsamling, 755 underskrifter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Re: Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-27
(PUL) Skrivelse In Fråga avseende samrådsyttranden 2020-10-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-28
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-10-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-11-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-11-02
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-11-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-11-09
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-11-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-11-23
(PUL) Protokoll In Protokoll från Rådet för funktionshindersfrågor § 5 2020-12-03
(PUL) Skrivelse In Protokoll från Funktionshinderrådet, 2020-10-06 2020-12-03
(PUL) Skrivelse Ut Fråga/Sv: Van der Huff 8, tidplan mm 2020-12-16
(PUL) Skrivelse Sbk Annonsklipp samråd Mitti 15 sep 2020 2021-01-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Fördjupad konsekvensbeskrivning kulturmiljö 2021-04-23
(PUL) Skrivelse In FördjupningKulturmiljö_VDH8_20210317.pdf 2021-04-23
(PUL) Skrivelse Ut Kompletterande konsekvensbeskrivning 2021-04-23
(PUL) Skrivelse Ut Uppdatering van der Huff 2021-04-23
(PUL) Skrivelse In Sv: Uppdatering van der Huff 2021-04-23
(PUL) Skrivelse Ut SV: Tjurbergsparken - fallstudie 2021-05-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-23
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2021-12-22
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-01-05
(PUL) Skrivelse Ut 2017-06896-621 - Skrivelse 2022-01-13
(PUL) Skrivelse In Re: Tjurbergsparken - fallstudie 2022-03-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-17
(PUL) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse med namn 2022-03-17
9529198_38_6.PDF (12,86 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande redovisning efter samråd för Van der Huff 8 2022-03-17
9571405_7_6.PDF (1,95 MB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2022-03-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-22
9699819_1_6.PDF (138,23 KB)
Skrivelse In Synpunkter 2022-03-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-24
9727760_1_6.PDF (3,14 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 24 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick: Beslut om avskrivning för planärende: 2017-06896 Van der Huff 8 i stadsdelen Södermalm. 2022-05-25
9730579_6_6.PDF (762,54 KB)
Beslut Ut Beslut om avskrivning 2022-05-25
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar