Ärende

Diarienr
2018-04943

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Lillskogen 45 m.fl.

Ärendestart
2018-03-29

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Ställningstagande inför granskning Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Lillskogen 45, Lillskogen 46

Adress
Bromma Kyrkväg 454, Bromma Kyrkväg 456

Stadsdel
Bromma Kyrka

Handläggare
Martin Bretz

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2021-06-09
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande redovisning och ställningstagande inför granskning för Lillskogen 45 mfl 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-04
(PUL) Avtal In Underskrivet planavtal 2018-04-18
(PUL) Skrivelse In Brev till Stadsbyggnadsnämnden att behandlas på nämndmötet den 13 juni 2018 2018-06-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter i brev till Stadsbyggnadsnämnden att behandla på nämndmötet 13 juni 2018 2018-06-11
(PUL) Skrivelse In VB: Inlaga/Ärende att behandla i samband med beslut om planärende för Lillskogen 45 och 46, Bromma kyrka, vid sammanträde den 13 juni 2018 2018-06-12
7171668_1_6.PDF (819,73 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2018-06-13 § 14 2018-06-20
7273824_1_6.PDF (887,64 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2018-08-29 § 7 2018-09-06
7091143_17_6.PDF (1,54 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Nya PBL 2018-09-19
(PUL) Skrivelse In FYI - brev till nämnden om Lillskogen och Prästängen 2018-09-21
7337840_1_6.PDF (784,36 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2018-09-26 § 7 2018-10-09
7364252_1_6.PDF (912,91 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2018-10-11 § 7 2018-10-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter Inför Stadsbyggnadsnämndens möte 8/11 - Hållbar förtätning med nya bostäder som inte tar någon ny plats 2018-10-31
(PUL) Skrivelse In Synpunkter: Vi diskuterar gärna gestaltning och exploatering för Prästängen 10 och Lillskogen 45/46 2018-11-07
7413093_1_6.PDF (2,12 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2018-11-08 § 7 2018-11-19
(PUL) Skrivelse In VB: VY - VB: Upprätta underlag för betydande miljöpåverkan _ Dp Lillskogen 45 m fl 2020-02-11
(PUL) Skrivelse In Remissvar (underlag för behovsbedömning) 2020-03-04
(PUL) Skrivelse Ut Brev om planavtal 2020-03-20
8246854_20_6.PDF (1,78 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Start-PM 2020-04-16
(PUL) Skrivelse In Påskrivet planavtal 2020-04-20
(PUL) Skrivelse In Kompletterande skrivelse 2020-04-23
8322301_1_6.PDF (1,40 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2020-04-23 § 17 2020-05-06
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-06-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-19
(PUL) Besvär In Överklagande 2020-10-22
(PUL) Skrivelse In Ny bebyggelse i Bromma Kyrka 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Frågor och synpunkter på planarbete Bromma Kyrka från drabbad granne 2020-10-23
(PUL) Skrivelse In Re: Projektet på Lillskogsgränd 2020-11-03
(PUL) Skrivelse In Ex på parkeringskaos på Lillskogsgränd redan innan bygget Lillskogen 5 2020-11-03
(PUL) Skrivelse In Projekt Bromma Kyrka Lillskogen 5 mfl 2020-11-03
(PUL) Skrivelse In Fråga ang. tiden för synpunkter 2020-11-03
(PUL) Skrivelse In Sv: Projekt Bromma Kyrka Lillskogen 5 mfl 2020-11-05
(PUL) Skrivelse Ut 2018-04943-44 - Sv: Projekt Bromma Kyrka Lillskogen 5 mfl 2020-11-05
(PUL) Skrivelse In Miljökonsekvensbeskrivning 2020-11-16
(PUL) Skrivelse In Miljökonsekvensbeskrivning del 2 2020-11-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkt 2020-11-18
(PUL) Skrivelse In Lillskogen 45,Bromma 2020-11-23
(PUL) Skrivelse In Lillskogen 45 2020-11-23
(PUL) Besvär In Överklagande med synpunkter 2020-11-27
(PUL) Besvär In Sv: Ny samrådstid för Dp Lillskogen 45 mfl 2020-11-30
(PUL) Besvär Ut 2018-04943-53 - Sv: Ny samrådstid för Dp Lillskogen 45 mfl 2020-11-30
(PUL) Besvär Ut 2018-04943-55 - Åsikter om förtätningsbebyggelse i Bromma Kyrka 2020-12-11
(PUL) Besvär In Åsikter om förtätningsbebyggelse i Bromma Kyrka 2020-12-11
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter s-dp 2021-01-13
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning s-dp 2021-01-13
8733874_2_6.PDF (9,34 MB)
Skrivelse In Dagvattenutredning 2021-01-14
8733885_2_6.PDF (2,02 MB)
Skrivelse In Markbullerutredning 2021-01-14
8733855_2_6.PDF (1,92 MB)
Skrivelse In Översiktlig Miljöteknisk markundersökning med bilagor 2021-01-14
8736125_2_6.PDF (4,08 MB)
Skrivelse In Solstudier 2021-01-15
8757464_2_6.PDF (18,31 MB)
Skrivelse In Illustrationsbilaga 2021-01-15
8736123_2_6.PDF (3,24 MB)
Skrivelse In Naturvärdesinventering 2021-01-15
(PUL) Skrivelse In P-tal beräkning 2021-01-15
8739125_2_6.PDF (1,77 MB)
Skrivelse In Antikvariskt utlåtande och konsekvensanalys inför planerade förändringar 2021-01-18
(PUL) Skrivelse In P-tal beräkning 2021-01-18
8739991_2_6.PDF (729,74 KB)
Karta Ut Plankarta Plankarta sdp 2021-01-19
8733709_5_6.PDF (474,96 KB)
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2021-01-20
8733715_1_6.PDF (5,57 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning, NYA PBL 2021-01-25
(PUL) Besvär Ut 2018-04943-72 - Information om samråd saknas 2021-01-26
(PUL) Skrivelse Sbk Minnesanteckningar från projektmöten januari 2020 - januari 2021 2021-01-26
(PUL) Besvär In Information om samråd saknas 2021-01-26
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2021-01-26
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på samråd 2021-01-26
(PUL) Skrivelse Ut 2018-04943-75 - Angående projekt 2018-04943 i Bromma Kyrka 2021-01-28
(PUL) Skrivelse In Angående projekt 2018-04943 i Bromma Kyrka 2021-01-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-01
(PUL) Skrivelse Ut Gällande samrådsförslag Lillskogen 2021-02-02
(PUL) Bild In Bild Annonsklipp Mitti 2021-02-04
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-02-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-12
(PUL) Skrivelse In Samråd ang. Dnr 2018-04943 2021-02-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-02-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter . Inkom även per post 2021-03-02 2021-02-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-19
(PUL) Skrivelse In Riv inte villor 2021-02-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-02-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-25
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-02-25
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-02-26
(PUL) Skrivelse In enkätundersökning 2018 närboendes åsikter (D nr 2018-04943) 2021-02-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Angående förslag till ny detaljplan i kvarteret Lillskogsgränd-Attundavägen-Bromma Kyrkväg. 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Protest 2021-03-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-02
(PUL) Skrivelse In Förslaget till byggnation i Bromma är inte genomförbart 2021-03-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-03-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter med bilagor 2021-03-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-04
(PUL) Skrivelse In Svar på synpunkt 2021-03-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter med bilagor, underskrifter 2021-03-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter med fotografier 2021-03-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-05
(PUL) Skrivelse Ut SV: enkätundersökning 2018 närboendes åsikter (D nr 2018-04943) 2021-03-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-05
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-03-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-05
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-03-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, lista med 38 namn 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-09
(PUL) Skrivelse In Fråga om samrådsmöte 2021-03-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-09
(PUL) Skrivelse In Fwd: samråd om förslag till detaljplan för Lillskogen 45 m fl i stadsdelen Bromma Kyrka, S-Dp 2018-04943 2021-03-09
(PUL) Skrivelse In Lillskogen 45 2021-03-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-11
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-03-11
(PUL) Skrivelse In Reviderat protokollsutdrag 2021-03-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-12
(PUL) Skrivelse Ut 2018-04943-226 - Ärende 2018-04943 i Bromma kyrka 2021-03-15
(PUL) Skrivelse In Ärende 2018-04943 i Bromma kyrka 2021-03-15
(PUL) Skrivelse In Protokollsutdrag från funktionshinderrådet 20 april 2021 2021-06-03
9043650_2_6.PDF (2,62 MB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2021-06-09
(PUL) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse 2021-06-09
8954627_40_6.PDF (2,50 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning Lillskogen 45 m.fl. 2021-06-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-15
9101887_1_6.PDF (2,19 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-06-16 § 29 2021-06-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-09
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2021-08-25
(PUL) Skrivelse In Ellevio kapacitet.pdf 2021-12-01
9672333_1_6.PDF (8,02 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande redovisning och ställningstagande inför granskning för Lillskogen 45 mfl 2022-03-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-25
9727758_1_6.PDF (1,17 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 23 2022-04-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-04-25
(PUL) Skrivelse Ut 2018-04943-248 - Synpunkter 2022-05-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-06-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, har även kommit in på papper 2022-07-11 2022-07-08
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, Dp 2022-07-20
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, Dp 2022-07-20
9972677_2_6.PDF (2,98 MB)
9972678_2_6.PDF (874,82 KB)
9972679_2_6.PDF (2,73 MB)
9972680_2_6.PDF (13,65 MB)
Skrivelse In Artskyddsutredning 2022-07-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-07-29
9973888_2_6.PDF (6,08 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta granskning 2022-08-11
(PUL) Skrivelse Ut SV: Lillskogen- artskyddsutredning 2022-08-29
10049616_2_6.PDF (664,45 KB)
Skrivelse Ut Underrättelse om granskning, anslagstavla 2022-09-09
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om granskning, brev 2022-09-09
10053318_2_6.PDF (5,62 MB)
Skrivelse In Riskbedömning och åtgärdsplan för fastigheterna Lillskogen 45 och 46 2022-09-12
10053328_2_6.PDF (16,46 MB)
Skrivelse In Illustrationsmaterial 2022-09-12
10053329_2_6.PDF (2,98 MB)
Skrivelse In Artskyddsutredning 2022-09-12
(PUL) Skrivelse In Anslagsbevis - Digitala anslagstavlan 2022-09-14 2022-09-12
10053297_2_6.PDF (27,96 MB)
Skrivelse In Dagvattenutredning 2022-09-12
10056873_2_6.PDF (144,63 KB)
Skrivelse In PM Parkering 2022-09-13
10057053_2_6.PDF (5,17 MB)
Skrivelse In Antikvariskt utlåtande och konsekvensanalys inför planerade förändringar 2022-09-13
9975399_3_6.PDF (29,33 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning, granskning 2022-09-13
10056591_2_6.PDF (13,64 MB)
10056592_2_6.PDF (874,77 KB)
10056593_2_6.PDF (2,73 MB)
Skrivelse In Groddjursinventering och konsekvensbedömning 2022-09-13
10058638_3_6.PDF (655,45 KB)
Skrivelse Ut Underrättelse om granskning, anslagstavla 2022-09-14
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick - Planärende på granskning 2022-09-14
(PUL) Bild In Bild Anslagsbevis 2- Digitala anslagstavlan 2022-09-15
(PUL) Skrivelse In Underrättelse om granskning i retur, adressat ej gått att nå 2022-09-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-09-19
(PUL) Skrivelse In Remissvar Ellevio 2022-09-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-09-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-09-22
(PUL) Skrivelse In Remissvar Storstockholms Brandförsvar 2022-09-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-09-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar Skönhetsrådet 2022-09-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-09-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-09-29
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Vatten och Avfall 2022-09-30
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar