Ärende

Diarienr
2018-10249

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
576 Byggnadsärende: Tillsynsanmälan

Ärendemening
(Tillsynsanmälan, ombyggnad och renovering av villa), Yttre ändringar: nya fönster och dörrar

Ärendestart
2018-06-29

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-06-09
Avgiftsbeslut Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Kronholmen 14

Adress
Våruddsringen 91

Stadsdel
Vårberg

Handläggare
Louise Vaerlien

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse Sbk Besiktningsanteckningar från tillsynsbesök 19 mars 2019 2019-03-20
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2019-04-10
Beslut SBN Protokollsutdrag 2019-04-25 § 81 2019-05-08
Beslut In Beslut 2019-09-16, Länsstyrelsen avslår överklagandena.Dnr 403-27588-2019 2019-09-16
Beslut In Dom 2020-05-05 Mark- och miljödomstolen avvisar yrkandet om att debiterad bygglovssavgiftnska återbetalas Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i övrigt i P 8114-19 2020-05-05
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande byggsanktionsavgift 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Anmälan In Tillsynsanmälan med bilaga 2018-06-29
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om förklaring om olovlighet 2018-07-03
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2018-07-13
(PUL) Skrivelse Ut Ska inkomma med ansökan om bygglov i efterhand 2018-08-20
(PUL) Skrivelse In Svar på begäran om förklaring 2018-08-20
7277957_2_6.PDF (84,04 KB)
Ritning In Fasadritning A 05 Fasad Norr och Söder.PDF 2018-09-10
7277968_2_6.PDF (83,31 KB)
Ritning In Fasadritning A 06 Fasad Väster.PDF 2018-09-10
7277944_2_6.PDF (87,43 KB)
Ritning In Planritning A 03 Plan 1 tr.PDF 2018-09-10
7277970_2_6.PDF (78,29 KB)
Ritning In Sektionsritning A 07 Sektion A-A1.PDF 2018-09-10
7277973_2_6.PDF (77,17 KB)
Ritning In Sektionsritning A 08 Sektion A-A2.PDF 2018-09-10
7277951_2_6.PDF (77,46 KB)
Ritning In Fasadritning A 04 Fasad Öster.PDF 2018-09-10
(PUL) Skrivelse In Nya uppdaterade ritningar 2018-09-10
7277942_2_6.PDF (87,22 KB)
Ritning In Planritning A 02 Plan Bv.PDF 2018-09-10
(PUL) Anmälan In Tillsynsanmälan 2018-09-11
7581124_2_6.PDF (150,15 KB)
Ritning In Sektionsritning Ritning: sektioner, reviderad 2019-02-21
(PUL) Bild In Foto fotografier, 2 st 2019-02-21
7581123_2_6.PDF (295,93 KB)
Ritning In Planritning Planritningar, 2st, reviderad 2019-02-21
(PUL) Skrivelse In Teknisk beskrivning 2019-02-21
(PUL) Anmälan In Anmälan 2019-02-21
7581122_2_6.PDF (223,73 KB)
Ritning In Markritning Markplaneringsplan, reviderad 2019-02-21
7581125_2_6.PDF (262,46 KB)
Ritning In Fasadritning Ritning: Fasader, reviderad 2019-02-21
(PUL) Skrivelse Ut Bedömning 2019-03-12
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2019-03-12
(PUL) Skrivelse In Planritningar vid försäljning 2019-03-12
(PUL) Skrivelse Sbk Besiktningsanteckningar från tillsynsbesök 19 mars 2019 2019-03-20
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2019-04-10
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande 2019-04-10
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2019-04-25 § 81 2019-05-08
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2019-05-20
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2019-05-20
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2019-05-20
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2019-05-20
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2019-05-21
7760899_2_7.PDF (851,97 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar (Ritningar 4 st) 2019-05-22
(PUL) Besvär In Överklagan 2019-06-05
(PUL) Skrivelse Ut Angående avsaknad av balkongräcken 2019-06-07
(PUL) Skrivelse Ut Tillägg till tidigare skrivelse 2019-06-07
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2019-06-10
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbekräftelse 2019-06-10
(PUL) Besvär In Överklagan 2019-06-11
(PUL) Besvär In Överklagan 2019-06-11
(PUL) Besvär In Överklagan 2019-06-11
(PUL) Besvär In Överklagan 2019-06-11
(PUL) Besvär In Överklagan 2019-06-11
(PUL) Skrivelse Ut Ytterligare klaganden i ärende med mottagningsnummer 1560162295168 2019-06-14
(PUL) Skrivelse Ut VB: Bestridning av en faktura 2019-06-14
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2019-06-14
(PUL) Skrivelse Ut Ang. altanräcke 2019-06-18
(PUL) Besvär In Överklagan 2019-06-19
(PUL) Skrivelse In Bild på rättelse ang. altanräcke 2019-06-24
(PUL) Skrivelse In Bestridning av en faktura 2019-06-24
(PUL) Skrivelse In Information om höjd på räcket 2019-06-24
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2019-06-25
(PUL) Besvär In Överklagan, komplettering 2019-06-25
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom, överklaganden av beslut i ärende 2018-10249 är överlämnat till Länsstyrelsen 2019-06-25
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbekräftelse 2019-06-25
(PUL) Beslut In Beslut 2019-09-16, Länsstyrelsen avslår överklagandena.Dnr 403-27588-2019 2019-09-16
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens beslut den 16 september 2019 har överklagats i rätt tid, 403-53940-2019 2019-11-21
(PUL) Skrivelse In Föreläggande om yttrande f.y.s 2020-03-06, P 8114-19 2020-02-25
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om anstånd 2020-03-05
(PUL) Beslut In Beslut 2020-03-06, anstånd beviljas till den 25 april 2020, P 8114-19 2020-03-06
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande yttrande till domstol 2020-04-08
(PUL) Beslut Ut Expediering av SBNs beslut 2020-04-23 § 12 2020-04-24
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2020-04-23 § 12 2020-04-24
(PUL) Beslut In Dom 2020-05-05 Mark- och miljödomstolen avvisar yrkandet om att debiterad bygglovssavgiftnska återbetalas Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i övrigt i P 8114-19 2020-05-05
(PUL) Skrivelse Ut Frågor och svar från granne 2020-10-19
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande 2020-10-22
(PUL) Skrivelse In Önskan om återkoppling (flyttat från 2020-17210) 2021-10-07
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning avseenden överflytt av material från 2020-17210 2021-10-07
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev på inkommen tillsynsanmälan (flyttad från 2020-17210) 2021-10-07
(PUL) Skrivelse In Frågor i ärende (flyttat från 2020-17210) 2021-10-07
(PUL) Anmälan In Tillsynsanmälan (flyttad från 2020-17210) 2021-10-07
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling i ärendet 2021-10-28
(PUL) Skrivelse In Önskar återkoppling 2021-11-29
(PUL) Skrivelse In Fråga om dom vunnit laga kraft 2022-01-19
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande om sanktion, för yttrande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande byggsanktionsavgift 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Handlingar inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Dnr 2018-10249 Kronholmen 14 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling 2022-03-17
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling 2022-03-17
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 81 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-05-23
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande med bilagor inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 9 juni. 2022-05-23
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-05-23
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-05-31
(PUL) Skrivelse Ut Svar på inkommen skrivelse 2022-05-31
(PUL) Skrivelse In Begäran om förlängd tid för att kunna slutföra och återställa 2022-05-31
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-06-01
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-06-09 § 132 2022-06-22
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om ny anteckning till Lantmäteriet 2022-06-27
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-06-27
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-06-28
(PUL) Skrivelse In Skrivelse och blder 2022-06-28
(PUL) Skrivelse Ut Kronholmen 14 2022-08-18
(PUL) Skrivelse In Besked när rättelse senast ska ha skett 2022-08-24
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-09-01
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-09-01
(PUL) Skrivelse In Kronholmen 14 2022-12-16
(PUL) Skrivelse Ut Svar på skrivelse in 2022-12-16
(PUL) Skrivelse In Re: Kronholmen 14 2023-01-05
(PUL) Skrivelse Ut Kronholmen 14 2023-01-05
(PUL) Skrivelse In Re: Kronholmen 14 2023-01-13
(PUL) Skrivelse Ut Kronholmen 14 2023-01-16
10443453_1_6.PDF (99,39 KB)
10443454_1_6.PDF (64,34 KB)
Ritning In Planritning Relationsbild övreplan Kronholmen 14 2023-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande om platsbesök 2023-03-10
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande om platsbesök övre och undre plan 2023-03-10
(PUL) Skrivelse In Besked om att återkomma 2023-03-19
Tillbaka

Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 ​

​2023

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

​​2024​ 
25/1, 22/2, 21/3, 25/4, 23/5, 13/6, 22/8, 26/9, 24/10, 7/11, 28/11, 12/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar